Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Unge > Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
Det kan være fx kommunale bo-støttemedarbejdere efter servicelovens § 85 eller medarbejdere fra § 110-boformer, som skal arbejde med CTI-metoden.
09 feb
Tid
09:00 - 14:30
Sted
Online
Kontaktperson
Kirsten Klynge

CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænsetog fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til borger og netværk

Kurset giver dig

  • viden om, hvad det indebærer at arbejde evidensbaseret 
  • en fælles forståelse af CTI-metoden, dens formål og den koordinerende rolle i metoden
  • indsigt i CTI, som bygger på principper såsom recovery og empowerment, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte
  • de nødvendige kompetencer til at arbejde metodestringent og anvende CTI-metoden i praksis.

Hvem kan deltage

Det kan være fx kommunale bo-støttemedarbejdere efter servicelovens § 85 eller medarbejdere fra § 110-boformer, som skal arbejde med CTI-metoden som efterfor-sorg efter § 110, samt medarbejdere der arbejder med efterværn efter servicelovens §76. Det anbefales, at ledere til medarbejdere, der arbejder med CTI-metoden også deltager på metodekurset for at sikre sammenhæng mellem metodelæring og praksis. 


Læs mere og tilmeld dig metodekursus her.

Kurset inkluderer en opfølgningsdag, som er d. 8. juni 2021. BEMÆRK: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i kursuskataloget.

Sidst opdateret 06/11 2020