Børn, unge og rusmidler

Videnskurset skal sikre en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge.
Kommunale og andre relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker blandt børn og særligt unge.
30 mar
Tid
06:00 - 16:00
Sted
VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg
Kontaktperson
Charlotte Vange Løvstad

Kurset skal gennemgå de særlige fokuspunkter, problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og især unge, der har et problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler. Endvidere skal kurset sætte fokus på, hvordan man bedst yder rådgivning og iværksætter hjælpeforanstaltninger i sager vedrørende børn og unge med rusmiddelproblematikker til såvel barnet/den unge selv, men også til forældrene/pårørende.

Videnskurset gennemgår udvalgt forskning på feltet, særligt med henblik på hvor deltagerne kan afsøge yderligere viden i forhold til ens egen praksis. I forbindelse med gennemgang af rusmidler, vil der særligt arbejdes med de flydende overgange mellem at have et forbrug / et problematisk forbrug / et misbrug, herunder de forskellige perspektiver, som kan træde frem blandt forældre, den unge og omgivelserne.

Der sættes særligt fokus på et uddannelsesperspektiv og et psykologisk perspektiv omkring unges identitetsdannelse, da en usikker identitetsdannelse kan gøre de unge særligt disponerede for at vælge rusmidler. Herunder indgår også viden omkring det identitetsmæssige spændingsfelt, som unge står i mellem forældre på den ene side og ønsket om at være en del af et socialt fællesskab på den anden side.

Derudover vil der inddrages viden og erfaringer omkring dilemmaer og særlige fokusområder i det praktiske sociale arbejde med børn og unge og rusmidler. Det helhedsorienterede fokus vil være gennemgående på dagen.

Det forventes, at deltagerne har et vist kendskab til området, herunder kendskab til Servicelovens § 101 og den tilstødende lovgivning, som ikke gennemgås på dette kursus. Kurset har fokus på at sikre adgang til den aktuelt bedste viden og ikke direkte omstætning til praksis.

Det tilhørende undervisningsmateriale fungerer som et inspirationskatalog, deltagerne efterfølgende kan hente inspiration og viden til at udvikle egen praksis. I selve undervisningen er der mulighed for dialog i et mindre omfang og der kan stilles spørgsmål undervejs i dagen.

Kursusleverandør er VIA University College.

Tilmeldingsfrist: Senest 2. marts 2017. 

Pris: 400 kr. inkl. moms.

Link til tilmelding på Via.dk 

Sidst opdateret 01/03 2017