Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Unge

Aktiviteter om unge

20 aug

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed (Aarhus)

Hjemløshed VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
15 sep

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset bygger oven på dit kendskab fra videns-kurset i traumer og hjemløshed med mere viden om traumer og hjemløshed.
23 sep

Videnskursus i netværk og social inklusion (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
På kurset i netværk og social inklusion er der fokus på at styrke og udvide din viden om netværk og det at deltage i ligeværdige fællesskaber som vigtige elementer i at trives. Kurset er målrettet indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed, når det handler om at etablere eller genetablere socialt netværk – også når det er konfliktfyldt.
23 sep

Videnskursus om en sammenhængende ungeindsats

SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg
Op mod 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Med Lov om kommunal indsats til unge under 25 år får kommunerne ansvaret for at vende den negative udvikling på netop dette område.
24 sep

Metodekursus i familiemægling og netværk (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke og målrette dit arbejdemed familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.
30 sep

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psy-kosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbin-delse med indfytning i egen bolig.
07 okt

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
08 okt

Videnskursus om efterværn

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet eller haft behov for en fast kontaktperson gennem opvæksten. Der kan derfor være behov for støtte i form af efterværn. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.
28 okt

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig.
03 nov

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnskurset "In-troduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik.
11 nov

Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM (Roskilde)

Online
Har du allerede gennemført metodekurset i bo-støttemetoderne CTI eller ICM, og ønsker du at målrette dit arbejde med metoden i indsatsen til unge? Så er ungemodulet relevant for dig. På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed, så de unge mødes med en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation
24 nov

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
08 dec

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Online
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
09 feb

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Online
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
07 apr

Informationsmøde om pulje: Flere unge med handicap skal have en uddannelse

Virtuel deltagelse
Kom til informationsmøde, hvor Socialstyrelsen fortæller om et nyt projekt, som skal gøre det muligt for flere unge med handicap at begynde på og færdiggøre en ungdomsuddannelse. Projektet skal gennemføres i 2021-2024 og Kommuner kan søge om deltagelse i projektet via en ansøgningspulje, der meldes ud sidst på foråret eller i forsommeren.
20 apr

Ungemodul

Online
På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. På den måde mødes de unge af en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation.
19 maj

Unge og hjemløshed

Online
På det såkaldte ungemodul får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. På den måde mødes de unge af en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation.
27 maj

Virtuelt informationsmøde om styrket efterværn

Online
Mange unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller haft en fast kontaktperson, har fortsat behov for hjælp i form af efterværn for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år, og deres hidtidige støtte ophører. Kom og hør om den nyeste viden om efterværnsområdet, bliv klogere på hvad I kan få ud af et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen, og hør om ansøgningsprocessen.
25 aug

Informationsmøde: Rusmiddelbehandlingsmetoden MOVE

Online
Kommuner kan igen søge om støtte til at implementere MOVE, der er en effektiv metode til behandling af rusmiddelproblemer hos unge. Deltag i informationsmødet og hør mere om metoden, og hvordan I kommer i gang.
07 sep

Unge og hjemløshed

Online
På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. På den måde mødes de unge af en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation.
09 sep

National YLS/CMI-dag

Comwell, H. C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Socialstyrelsen inviterer til national YLS/CMI-dag, hvor der vil være fokus på netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs af kommuner, som enten arbejder med YLS/CMI eller har interesse i at bruge redskabet.
16 mar

Metodekursus i familiemægling og netværk

Online
​Ønsker du at styrke og målrette dit arbejde med familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.
17 maj

Metodekursus i familiemægling og netværk

Online
​Ønsker du at styrke og målrette dit arbejde med familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.