Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Tværgående > Temadag om inddragelse af borgerne 30 maj

Temadag om inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen på handicapområdet

Få inspiration til, hvordan man kan inddrage både børn, unge og voksne borgere i sagsbehandlingen. Vær med enten den 30. maj eller den 31. maj 2022, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, og hør nye perspektiver fra DUKH, forskningen og den kommunale praksis.
Sagsbehandling Målgruppen er kommunale myndighedsledere, faglige koordinatorer, udviklingskonsulenter og sagsbehandlere på handicapområdet
30 maj
Tid
09:00 - 12:10
Sted
Virtuelt
Kontaktperson
Julie Jørgensen

Mange borgere med et handicap har behov for støtte og hjælp. Uanset hvilket handicap borgeren har, er det et centralt aspekt af sagsbehandlingen, at borgeren bliver inddraget. Og det er uanset, om det er børn, unge eller voksne.

Vi ved også, at inddragelse bidrager til, at borgerne i højere grad får den støtte, som de har behov for, at de bliver mere tilfredse med støtten, og at de oplever støtten som mere meningsfuld.

Inddragelse står allerede højt på dagsordenen i landets kommuner. Men det opleves også mange steder vanskeligt. For hvordan sikrer man god inddragelse, en god dialog og et godt samarbejde med borgeren?

Har I i jeres kommune lyst til at få ny viden og inspiration til arbejdet, så vær med, når Socialstyrelsen i slutningen af maj måned tilbyder en virtuel temadag om borgerinddragelse på både børne- og voksenhandicapområdet.

Det kan du opleve på temadagene

Hvad er reglerne på området og hvad stiller de af krav til inddragelse i sagsbehandlingen? Det sætter Ankestyrelsen fokus på i temadagens første oplæg, hvor vi hører om lovgivningen på området.

Herefter udfolder Socialstyrelsen forskellige socialfaglige aspekter af borgerinddragelse. VISO vil fortælle om centrale erfaringer fra taskforcens arbejde på handicapområdet, mens Socialstyrelsens handicapkontor fortæller om inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser.

Herefter vil VIVE fremlægge pointer fra en analyse, de har lavet for Det Centrale Handicapråd, som belyser sagsbehandlingen fra både borgernes og sagsbehandlernes perspektiv.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) vil give et indblik i erfaringerne fra den rådgivning, de yder, inden vi runder af med et oplæg fra Aarhus Kommune om, hvordan man i praksis kan arbejde med inddragelse på børnehandicapområdet.

Praktiske oplysninger

Temadagene er gratis af deltage i og begge dage har identisk program. Du kan derfor deltage der, hvor det passer bedst.

Tilmeldingsfristen er den 27. maj 2022 kl. 12.00, uanset hvilken dag du ønsker at deltage.

Se programmet og tilmeld dig temadagen d. 30. maj

Se programmet og tilmeld dig temadagen d. 31. maj

Link til deltagelsen sendes ud senest kl. 8.00 på dagen for afholdelse af temadagen.

Sidst opdateret 29/04 2022