Forside > Aktiviteter > Tværgående > Orienteringsmøde om konsulentydelser

Orienteringsmøde om konsulentydelser på børne- og socialområdet

Udbuddet omhandler ny rammeaftale for konsulentydelser på børne- og socialområdet.
01 mar
Tid
13:30 - 15:00
Sted
Edisonsvej 1, 5000 Odense
Kontaktperson
Tanja Kristensen

Mødet er aflyst og erstattet af tilsvarende møde 8. marts

Socialstyrelsen igangsætter onsdag  d. 28. februar 2018 udbud af en ny rammeaftale om konsulentydelser med to delaftaler vedr. henholdsvis udviklings-  og afprøvningsopgaver og udrednings-, analyse- og evalueringsopgaver. På hver delaftale forventes der indgået aftale med 6 leverandører. Socialstyrelsen har udsendt EU- forhåndsmeddelelse vedr. udbuddet.

Der er tale om genudbud af den rammeaftale, som har været i brug siden medio 2014 og som udløber med udgangen af juni 2018. Rammeaftalen bliver opbygget på samme måde som den løbende aftale. Indholdet ajourføres på baggrund erfaringerne med den nuværende rammeaftale og reglerne om rammeaftaler i udbudsloven.

Som start af udbuddet afholder Socialstyrelsen et orienteringsmøde for virksomheder og institutioner, som er interesserede i at afgive tilbud.

Tilmelding skal ske til Tanja Kristensen på mail .

 

Sidst opdateret 01/03 2018