Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Tværgående > Metodekursus i samarbejdsmodellen

Metodekursus i samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan man kan koordinere og sikre sammen­hæng i en borgers sag med udgangspunkt i borgerens ønsker, motivation og behov. Koordineringen af borgerens mål og ind­satser sker ved minimum tre netværksmøder om året, hvor borgeren fastsætter dagsordenen. Erfaringer viser, at samarbejdsmodellen i kombination med bostøtte tilsammen kan bidrage til at løse udfordrin­ger med koordinering og samarbejde samt med fastholdelse og trivsel i egen bolig.
05 maj
Tid
09:00 - 14:30
Sted
Online 
Kontaktperson
Martin Fjording

På dette kursus lærer du samarbejdsmodellen som metode og som en tilgang til koordinering og sammenhæng mellem indsatser. Der vil være et særligt fokus på din egen rolle og faglighed i det fælles tværfaglige samarbejde omkring og med borgeren. Det kan fx være koordinering i en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Kurset giver dig: 

  • viden om samarbejdsmodellens kerneelementer og konkrete redskaber, og hvordan du kan anvende modellen i praksis og gøre brug af metodehåndbogen i dit arbejde
  • viden om at arbejde med dilemmaer og praksiserfaringer som en del af dialogen omkring samarbejdsmodellen
  • viden om, hvilke konkrete redskaber du kan anvende i modellen som en del af den helhedsorienterede indsats til borgeren
  • viden om, hvordan du kan gennemføre tværfaglige møder i praksis, og hvilke krav det stiller til både din forberedelse, gennemførelse og opfølgning på mødet.

Kurset er relevant for dig, der arbejder som eksempelvis myndighedssagsbehandler på socialområdet, myndighedssagsbehandler på uddannelses- og beskæftigelsesområdet (fx hvis du arbejder med sammenhængende kommunale ungeindsater for unge under 25 år uden ungdomsuddannelse eller job), leverandør af sociale indsatser til målgruppen (fx bostøttemedarbejder, kontaktperson, medarbejder på boformer med mere) samt eventuelle andre relevante fagpersoner, der forventes at skulle arbejde med samarbejdsmodellen.

Bemærk: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i Kursuskataloget.

Tilmelding til kurset sker ved at klikke her 

Programmet til kurset kan findes her 

Sidst opdateret 03/03 2021