Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Tværgående > Metodekursus i den specialiserede støttemetode ICM

Metodekursus i den specialiserede støttemetode ICM

ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig. Når du har gennemført et ICM-kursus, er du i stand til at arbejde efter ICM-metoden i dit arbejde med borgere i hjemløshed, der skal i bolig. Metoden har særligt fokus på netop denne kritiske overgang, og retter sig mod en målgruppe, som har mange og sammensatte, komplekse problematikker. Indsatsen er derfor ikke tidsafgrænset
01 jun
Tid
09:00 - 14:30
Sted
Online 
Kontaktperson
Martin Fjording

Kurset giver dig: 

  • viden om, hvad det indebærer at arbejde evidensbaseret
  • en forståelse af ICM-metoden, dens formål og den koordinerende rolle i metoden
  • en recovery-orienteret tilgang til socialt arbejde
  • de nødvendige kompetencer til at arbejde metodestringent og anvende ICM-metoden i praksis.

 

Kurset er relevant for fagpersoner på hjemløshedsområdet, der skal arbejde som ICM-medarbejder. Det kan fx være kommunale bostøttemedarbejdere efter servicelovens § 85 eller medarbejdere fra § 110-boformer, som skal arbejde med ICM-metoden som efterforsorg efter § 110, samt medarbejdere der arbejder med efterværn efter servicelovens §76.

Vi anbefaler, at ledere til medarbejdere, der arbejder med CTI eller ICM, også deltager på metodekurset for at sikre sammenhæng mellem metodelæring og praksis.

Bemærk: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i Kursuskataloget.

Tilmelding til kurset sker ved at klikke her 

Programmet til kurset findes her 

 

Sidst opdateret 03/03 2021