Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Tværgående > Metodekursus i den specialiserede støttemetode CTI

Metodekursus i den specialiserede støttemetode CTI

​Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befinder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede støttemetode CTI være relevant for dig. CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder.
22 jun
Tid
09:00 - 14:30
Sted
Online 
Kontaktperson
Martin Fjording

Kurset giver dig:

  • viden om, hvad det indebærer at arbejde evidensbaseret
  • en fælles forståelse af CTI-metoden, dens formål og den koordinerende rolle i metoden
  • indsigt i CTI, som bygger på principper såsom recovery og empowerment, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte
  • de nødvendige kompetencer til at arbejde metodestringent og anvende CTI-metoden i praksis.

Kurset er relevant for fagpersoner på hjemløshedsområdet, der skal arbejde som CTI-medarbejder. Det kan fx være kommunale bostøttemedarbejdere efter servicelovens § 85 eller medarbejdere fra § 110-boformer, som skal arbejde med CTI-metoden som efterforsorg efter § 110, samt medarbejdere der arbejder med efterværn efter servicelovens §76. 

Det anbefales, at ledere til medarbejdere, der arbejder med CTI-metoden, også deltager på metodekurset for at sikre sammenhæng mellem metodelæring og praksis.

Bemærk: Det er et krav, at relevante ledere deltager på ledermodul, såfremt kommunen har deltagere på et af metodekurserne i Kursuskataloget.

Tilmelding til kurset sker ved at klikke her 

Programmet til kurset kan findes her 

Sidst opdateret 03/03 2021