Introduktion til Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM. Kurserne afholdes i januar og februar 2018.
29 jan
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Socialstyrelsen, Edisonsvej 1,lokale SV52-1
Kontaktperson
Analysekonsulent Bolette Pedersen

Socialstyrelsen har udviklet SØM, der kan bruges til at vurdere de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. I forbindelse med lanceringen af første version af SØM i januar 2018 afholdes tre introkurser.

Kurserne er åbne for alle, der ønsker en introduktion til modellen, og som overvejer at deltage i de mere intensive uddannelsesforløb, som afholdes af en ekstern leverandør fra efterår 2018.

Kort om SØM

SØM er et beregningsværktøj i Excel til økonomiske analyser af sociale indsatser. SØM kan anvendes af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker de offentlige kasser over en kortere eller længere tidshorisont.

SØM består af en række redskaber, der hver for sig og sammen kan bidrage med viden om indsatsers omkostninger, effekter og økonomiske gevinster.

Hvem er modellen relevant for?

Modellen er især relevant for kommuner, men også for regioner, råd, fonde og NGO’er på socialområdet. Socialstyrelsen anvender også SØM i sit arbejde med at tilvejebringe og formidle viden om virksomme indsatser og metoder.
Første version af modellen lanceres i januar 2018 og indeholder viden om voksenområdet. Senere på året udvides modellen med børne- og ungeområdet.

Læs mere om SØM

Kort om introkurserne

Kurserne i SØM har følgende formål:

  • Give viden om baggrunden for SØM, modellens indhold og anvendelse.
  • Give overordnet introduktion til SØMs forskellige redskaber (beregningsrammen, vidensdatabasen og omkostningsmodellen), og hvordan de kan bruges hver for sig og sammen.
  • Vise modellen og give trin-for-trin vejledning i SØMs beregningsramme.
  • Give deltagerne mulighed for at beregne en simpel case med udgangspunkt i målgrupper, konsekvenser og priser fra SØMs vidensdatabase.

Efter kurset kan deltagerne bruge SØM til at lave simple beregninger på egne indsatser, herunder brug af omkostningsmodellen.

Praktiske oplysninger og tilmelding

Det er gratis at deltage. Der kan maksimalt være 30 deltagere per kursus med højst 2 personer per kommune eller organisation.
Da SØM vil være tilgængelig fra begyndelsen af januar 2018 forventes det, at deltagerene inden kurset har downloadet modellen til deres computere, som medbringes på kurserne.

Tilmeld dig kursus i SØM d. 29. januar her. Sidste frist for tilmelding til dette kursus er d. 24. januar.

Kurset er er fuldt booket. Der afholdes ekstra kurser den 21. februar 2018 og den 1. marts 2018. 

 

Sidst opdateret 12/12 2017