Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Tværgående

Tværgående aktiviteter

29 okt

Seminar om CTI-metoden

Dokumenterede metoder voksne og handicap Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder et CTI-seminar med det formål at give viden og inspiration til arbejdet med metoden. Dagen byder på oplæg og workshops, hvor der er mulighed for at erfaringsudveksle og gå i dybden med, hvordan udfordringer kan håndteres.
19 nov

Én plan – temadag om helhedsorienteret sagsbehandling (Horsens)

Scandic Bygholm Park, Horsens
Få ny viden om arbejdet med helhedsorienterede planer for borgere med komplekse og sammensatte behov, når Taskforce - Handicap holder regional temadag om helhedsorienteret sagsbehandling.
21 nov

Én plan – temadag om helhedsorienteret sagsbehandling (Kbh)

Scandic Sydhavn, København
Få ny viden om arbejdet med helhedsorienterede planer for borgere med komplekse og sammensatte behov, når Taskforce - Handicap holder regional temadag om helhedsorienteret sagsbehandling.
12 dec

Konference om retssikkerhed

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Socialstyrelsen og Ankestyrelsen inviterer til konference om retssikkerhed på socialområdet med særligt fokus på handicap.
29 jan

Høringsmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen løber fra den 28. januar til den 20. februar 2020. Få mere at vide om høringen på vores høringsmøde den 29. januar 2020.
09 nov

Metodekursus i samarbejdsmodellen (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
På dette kursus lærer du samarbejdsmodellen som metode og som en tilgang til koordinering og sammenhæng mellem indsatser. Der vil være et særligt fokus på din egen rolle og faglighed i det fælles tværfaglige samarbejde omkring og med borgeren. Det kan fx være koordinering i en sammenhængende kommunal ungeindsats.
01 dec

VISO-konferencen 2020 (aflyst)

VISO-konferencen 2020 er aflyst.
20 jan

Webinar for SidLigGodt-netværket

Virtuel deltagelse
Socialstyrelsen inviterer SidLigGodt-netværket til webinar i januar 2021.
29 jan

Høringsmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021

National koordination Virtuelt møde
Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen løber fra den 28. januar til den 22. februar 2021. Få mere at vide om høringen på vores høringsmøde den 29. januar 2021.
04 mar

Informationsmøde om udbud af VISOs ydelser på voksenområdet

Online
Socialstyrelsen forventer medio august/september 2021 at kunne annoncere udbud af VISO-kontrakter på voksenområdet. Udbuddet vil omfatte specialrådgivning og udredning i relation til alle målgrupper. Interesserede tilbudsgivere inviteres til et virtuelt informationsmøde d. 4. marts 2021.
09 jun

Webinar om tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

Online
Socialstyrelsen inviterer til webinar den 9. juni 2021, hvor vi sætter fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde om tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet kan styrkes på strategisk niveau og i tværgående økonomistyring, samt hvordan det hænger sammen med det praksisnære niveau, og hvordan de gensidigt påvirker hinanden.
15 apr

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed

Online
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
26 apr

SØM-uddannelse

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis online uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til bruge modellen, anvende egne data og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle, der anvender eller påtænker at anvende SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
04 maj

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn

Online
​Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
12 maj

Videnskursus i netværk og social inklusion

Online
​På kurset i netværk og social inklusion er der fokus på at styrke og udvide din viden om netværk og det at deltage i ligeværdige fællesskaber som vigtige elekenter i at trives. Kurset er målrettet indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed, når det handler om at etablere eller genetablere socialt netværk – også når det er konfliktfyldt.
26 maj

Webinar om tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

Online
Socialstyrelsen inviterer til webinar den 26. maj, hvor vi sætter fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde om tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet kan styrkes på praksisniveau, samt hvordan det hænger sammen med det strategiske niveau, og hvordan de gensidigt påvirker hinanden.
27 maj

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed

Online
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
31 maj

Temadag om god kvalitet i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

Virtuel deltagelse
Taskforce – Handicap afholder en virtuel temadag om god kvalitet i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet den 31. maj 2021. Her sætter vi fokus på centrale dele i forbindelse med at optimere sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Herunder betydningen af samarbejde, inddragelse og tillid i samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn med handicap.
10 jun

Ledermodul til metodekurser

Online
Ledermodulet styrker ledelsens centrale rolle i at understøtte den praktiske forankring af den viden og de metoder og redskaber, medarbejdere opnår på kurserne. Modulet hjælper ledere i deres rolle med at styrke forebyggelse af hjemløshed og den indsats, medarbejderne yder til borgere i hjemløshed.
23 jun

SØM-uddannelse 23/6-21

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis online uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til bruge modellen, anvende egne data og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle, der anvender eller påtænker at anvende SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
03 jun

Ledermodul til metodekurser

Online
Ledermodulet styrker ledelsens centrale rolle i at understøtte den praktiske forankring af den viden og de metoder og redskaber, medarbejdere opnår på kurserne. Modulet hjælper ledere i deres rolle med at styrke forebyggelse af hjemløshed og den indsats, medarbejderne yder til borgere i hjemløshed.
18 aug

Informationsmøde om partnerskab til forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse på anbringelsessteder

Online
Kom og hør hvordan I kan være med i nyt partnerskab, som skal videreudvikle en indsats til at forebygge voldsomme situationer og øge trivslen på åbne døgninstitutioner og opholdssteder.
19 aug

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn

Online
Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
06 sep

Forebyggelse af hjemløshed - ledermodul

Online
Ledermodulet til metodekurserne styrker ledelsens centrale rolle i at understøtte den praktiske forankring af den viden og de metoder og redskaber, medarbejdere opnår på kurserne. Modulet hjælper ledere i deres rolle med at styrke forebyggelse af hjemløshed og den indsats, medarbejderne yder til borgere i hjemløshed.
23 mar

Metodekursus i samarbejdsmodellen

Online
Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan man kan koordinere og sikre sammen­hæng i en borgers sag med udgangspunkt i borgerens ønsker, motivation og behov. Koordineringen af borgerens mål og ind­satser sker ved minimum tre netværksmøder om året, hvor borgeren fastsætter dagsordenen. Erfaringer viser, at samarbejdsmodellen i kombination med bostøtte tilsammen kan bidrage til at løse udfordrin­ger med koordinering og samarbejde samt med fastholdelse og trivsel i egen bolig.
28 sep

Gå hjem-møde om arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger

Edisonsvej 1 5000 Odense C
Hvad ved vi om voksne med misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemstillinger? Og hvilke tilgange og metoder er gode til at udrede borgernes behov, problematikker, ressourcer og ønsker?
12 apr

Metodekursus i traumer og hjemløshed

Online
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnkurset "Introduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik. Du bliver trænet i at anvende mentalisering som traumeinformeret indsats og få viden om, hvordan samarbejdskulturen omkring borgeren, herunder unge, kan styrkes.
05 okt

Gå hjem-møde om arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger

Herluf Trolles Gade 11 1052 København K
Hvad ved vi om voksne med misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemstillinger? Og hvilke tilgange og metoder er gode til at udrede borgernes behov, problematikker, ressourcer og ønsker?
21 apr

Metodekursus i samarbejdsmodellen

Online
Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan man kan koordinere og sikre sammen­hæng i en borgers sag med udgangspunkt i borgerens ønsker, motivation og behov. Koordineringen af borgerens mål og ind­satser sker ved minimum tre netværksmøder om året, hvor borgeren fastsætter dagsordenen. Erfaringer viser, at samarbejdsmodellen i kombination med bostøtte tilsammen kan bidrage til at løse udfordrin­ger med koordinering og samarbejde samt med fastholdelse og trivsel i egen bolig.
03 nov

Temamøde om faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Online
Socialstyrelsen tilbyder virtuelt temamøde om kvalitet i bostøtten. Fokus er på, hvordan du som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien, via den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang, kan hjælpe flere borgere til at komme sig.
Viser 1-30 af 39. Per side 10 20 30 100
1 / 2