Temadag om handicap og skolevægring

Få indblik i nye undersøgelser om funktionsnedsættelser og skolevægring og erfaringer fra praksis. Socialstyrelsen afholder en temadag 8. februar om børn og unge, der har handicap og ikke kommer i skole. Hør om udfordringerne i de komplekse sager og mulige indsatser.
Autisme | Børn med funktionsnedsættelser Myndighedspersoner, PPR-medarbejdere, medarbejdere i skoler, interesseorganisationer, forældre og andre med interesse for handicap og skolevægring.
08 feb
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Hotel Park Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Kontaktperson
Dorthe Bevensee

Nogle børn og unge med autisme eller andre handicap kommer sjældent eller slet ikke i skole. Problembilledet er komplekst, og der er ingen enkle løsninger. Socialstyrelsen sætter fokus på blandt andet autisme og skolevægring på en temadag 8. februar i Middelfart.

Kom og få indblik i resultaterne fra flere nye undersøgelser af området og hør om erfaringer fra praksis i både Danmark og Norge. 

Vi starter dagen med et oplæg fra DEFACTUM og en VISO-specialist. Afsættet er Socialstyrelsens kortlægning af 35 VISO-sager om autisme og skolevægring, der blev udgivet i september 2016. Kompleksiteten i sagerne drejer sig udover barnets sammensatte vanskeligheder også om, at der ofte er mange forskellige fagpersoner og instanser involveret.

Ellen Munkhaugen fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse i Oslo kommer og fortæller om deres resultater fra undersøgelsen af tidlige tegn på skolevægring.

Senere skal vi høre om de strukturelle årsager til, at børn med handicap kan udvikle skolevægring. Institut for Menneskerettigheder er netop ved at lægge sidste hånd på deres analyse af området og redegør for resultaterne og mulige indsatser.

”Barnets stemme” er navnet på en tværfaglig metode, der kan bruges til tidlige indsatser til børn, som ikke trives. Skoleleder Kirsten Hansen og tværfaglig teamleder Jette Lentz fra Københavns Kommune fortæller om metoden og deres erfaringer.

Download program for dagen (pdf)

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist 25. januar 2017 efter ’først til mølle’-princippet.

Det koster 995 kroner at deltage.

Tilmelding via dette link

Læs undersøgelsen Børn med autisme og skolevægring

Sidst opdateret 21/12 2016