Forside > Aktiviteter > Ledernetværk - for faglige ledere på et socialpsykiatrisk tilbud

Ledernetværk - for faglige ledere på et socialpsykiatrisk tilbud

God faglig ledelse er afgørende for kvaliteten i den sociale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. Men hvad karakteriserer god faglig ledelse, og hvordan understøttes den? Dette skal drøftes på et ledernetværk, som Socialstyrelsen nedsætter.
Ledernetværket er målrettet den faglige ledelse på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder, som har et fagligt ansvar for mere end 15 ansatte.
03 dec
Tid
14:00 - 16:30
Sted
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
Kontaktperson
Ida Esmarch Pedersen

Socialstyrelsen nedsætter landsdækkende netværk for faglige ledere på socialpsykiatriske botilbud - ét netværk i Østdanmark og ét netværk i Vestdanmark. Ledernetværket afholdes første gang i Østdanmark den 3. december 2019. Fra foråret 2020 og frem til ultimo 2022 vil der blive afholdt to årlige netværksmøder i henholdsvis Østdanmark og Vestdanmark.

Ledernetværket skal understøtte, at lederne af de socialpsykiatriske tilbud har den nødvendige viden, og de rette kompetencer til at kunne stå i spidsen for udviklingen af kvaliteten i tilbuddene.

Som medlem af ledernetværket vil du blandt andet få:

  • Introduktion til og drøftelser af, hvad der er god faglig ledelse
  • Viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder
  • Videndeling om kerneelementer i god faglig ledelse, og hvordan man som leder kan styrke sin faglige ledelse
  • Orientering om den aktuelle udvikling på området samt om relevante initiativer og projekter
Netværksmøderne faciliteres af Socialstyrelsen og Implement Consulting Group.

Praktisk information:

Deltagelse i ledernetværket er gratis.

Tilmelding skal ske senest den 23. november 2019. 

Tilmeld dig ledernetværket i Østdanmark her

Læs mere om ledernetværket her (pdf)

Faglige spørgsmål kan rettes til:

Maria Lincke Løkke                                                                                                                              Specialkonsulent                                                                                                                                                              +45 41 93 24 26                                                                                                                                               mljo@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 18/11 2019