Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter

Virtuel konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter

Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter. Konferencen samler op på viden og erfaringer med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder.
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltningerne. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.
05 nov
Tid
09:00 - 14:00
Sted
Online
Kontaktperson
Pauline Lunding

På konferencen sætter Socialstyrelsen fokus på viden og erfaringer efter tre år med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder. Dagen sætter særlig fokus på viden om recovery-perspektivets betydning og det vigtige ved at tage afsæt i borgerens situation og perspektiver. Derudover vil der være mulighed for at blive klogere på nogle af de forskellige tilgange, der har været centrale i det voldsforebyggende og trivselsfremmende arbejde igennem de seneste tre års indsatsforløb på rigtig mange tilbud i hele landet.

Der vil være hovedoplæg ved professor ved Mike Slade, professor i Mental Heath, Recovery og Social Inclusion på University of Nottingham under overskriften’ At understøtte recovery og forebygge vold – perspektiver og erfaringer fra England’. Der bliver også mulighed for at høre psykolog Trine Uhrskov fortælle om metoden LA2, paneldebat og meget andet.

Find programmet for konferencen her.

Tilmeld dig konferencen her.   

Sidst opdateret 05/10 2020