Forside > Aktiviteter > Informationsmøde: Få støtte til at arbejde med virksomme bostøttemetoder

Informationsmøde: Få støtte til at arbejde med virksomme bostøttemetoder

Socialstyrelsen giver støtte til at implementere Åben Dialog, Critical Time Intervention (CTI) eller Social Færdighedstræning, der alle har vist gode resultater i indsatsen på voksenområdet. Hør mere om både metoderne og støttemulighederne på vores informationsmøde 20. november i Odense.
20 nov
Tid
13:00 - 15:00
Sted
Socialstyrelsen 
Edisonvej 1, 5000 Odense C
Kontaktperson
Martin Sandø

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og uddannelse til kommuner eller tilbud, der vil implementere en eller flere af bostøttemetoderne Åben Dialog, Critical Time Intervention (CTI) eller Social Færdighedstræning. Der er ansøgningsfrist 9. december.

Hvis I har interesse i at høre nærmere om processen og indholdet i den samlede støtte, kan I inden da deltage i et informationsmøde den 20. november k. 13 - 15 i Socialstyrelsens lokaler i Odense.

Det kan I høre om på mødet

På mødet vil Socialstyrelsen præsentere de tre metoder og rammerne for implementeringsarbejdet, herunder hvilke forventninger der er til kommunens bidrag. Endelig gennemgås ansøgningsmaterialet og den videre proces.

De tre bostøttemetoder, der udbredes, har vist sig effektive i forhold til at understøtte, at borgerne får det bedre, og at støttebehovet reduceres.

Socialstyrelsen har indgået aftaler med uddannelsesleverandører, som vil stå for uddannelse og sparring af medarbejderne. Styrelsen vil understøtte implementeringsprocessen, så metoderne forankres godt i organisationen.

Praktiske oplysninger

Informationsmødet bliver afholdt i Socialstyrelsens lokaler den 20. november 2019, og der er tilmeldingsfrist den 17. november 2019 kl. 12.

Tilmelding til informationsmødet her

Sidst opdateret 08/11 2019