Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Webinar om magtanvendelse

Webinar om magtanvendelse

Socialstyrelsen inviterer til webinar om magtanvendelse på voksenområdet. Webinaret introducerer til magtanvendelsesreglerne og giver viden om metoder til at forebygge magt samt indsigt i, hvordan borgere selv oplever magtanvendelse.
Ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private tilbud på handicap- og ældreområdet. Ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommune og regioner, som er ansvarlige for og involveret i planlægningen og organiseringen af indsatsen for målgruppen.
10 nov
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Afholdes virtuelt
Kontaktperson
Janina Gaarde Rasmussen

Få information om reglerne for brug af magt, konkret viden og metoder, der kan styrke forebyggelse af magtanvendelse, samt indsigt i, hvordan borgere selv erfarer situationer, hvor der bliver brugt magt.

Ved årsskiftet trådte servicelovens reviderede regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne i kraft. Regler stiller krav til ansatte på tilbud og i forvaltninger om at sætte sig ind i, hvilken betydning reglerne har for deres arbejde. Det er desuden helt centralt, at der i det daglige er fokus på, hvordan brug af magt kan forebygges.

På Socialstyrelsens webinar vil der være en introduktion til reglerne om magtanvendelse og inspiration til, hvordan magtanvendelse kan forebygges - samt et sjældent indblik i borgeres perspektiv på brug af magt.

Deltagelse i webinaret er gratis, og tilmeldingsfristen er den 5. november 2020.

Sidst opdateret 13/10 2020