Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Webinar om hjælpemiddelområdet og kommunikationsnetværket

Webinar om hjælpemiddelområdet og kommunikationsnetværket

Webinaret har hjælpemiddelområdet i Socialstyrelsen, set i relation til kommunikationsnetværket, som tema. Hjælpemiddelområdet går på tværs af sektorer, handicapgrupper, aldersgrupper, faggrupper og brancher – og er kontinuerligt under udvikling, i samspil med den generelle samfundsmæssige og teknologiske udvikling.
Sagsbehandlere, lærere, pædagoger, konsulenter, terapeuter og andre, der enten har en rådgivende, vejledende eller bevilgende rolle, samt terapeuter, sygeplejersker, sosu'er, pædagoger og lærere med direkte kontakt til mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation og/eller informations- og kommunikationsteknologi.
03 mar
Tid
10:00 - 11:30
Sted
Virtuelt
Kontaktperson
Camilla Højgaard Nejst

Da Covid-19 har sat en midlertidig stopper for fysiske stormøder, inviterer Socialstyrelsen kommunikationsnetværket til gratis webinar, onsdag den 3. marts, kl. 10-11.30.

Webinaret har hjælpemiddelområdet i Socialstyrelsen, set i relation til kommunikationsnetværket, som tema. Hjælpemiddelområdet går på tværs af sektorer, handicapgrupper, aldersgrupper, faggrupper og brancher – og er kontinuerligt under udvikling, i samspil med den generelle samfundsmæssige og teknologiske udvikling. En udvikling, som skaber nye metoder, nye tilgængelige løsninger og nye muligheder for at kompensere for nedsat funktionsevne, men også en udvikling som kan skabe nye utilsigtede begrænsninger og barrierer for mennesker med handicap.

Det nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) deltager desuden med en kort introduktion til kommunernes mulighed for rådgivning fra VISO på kommunikationsområdet.

Forståelsen af centrale begreber er vigtig for kommunikationen

Hjælpemidler, hjælpemiddelformidling, velfærdsteknologi og tilgængelighed er centrale begreber på hjælpemiddelområdet, og forståelsen af begreberne har afgørende betydning for, hvordan der kommunikeres om området.

Oplægget giver en introduktion til Socialstyrelsens arbejde med de fire nævnte begreber og giver samtidigt et indblik i arbejdet, set i relation til kommunikationsnetværkets målgruppe.

Tilmeld dig kommunikationsnetværkets webinar på nemtilmeld.dk 

Om kommunikation.socialstyrelsen.dk

Netværket kommunikation.socialstyrelsen.dk er et fagligt forum for fagfolk, der arbejder med alternativ og supplerende kommunikation (ASK) samt informations- og kommunikationsteknologi til mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Netværket samler national viden og kompetencer inden for et område i hastig udvikling. 

Læs mere om Socialstyrelsens kommunikationsnetværk for fagpersoner

Sidst opdateret 12/02 2021