Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recoveryproces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, i BIP-projektet, Job-First og CTI.
Målgruppen er primært ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, men øvrige fagpersoner på området kan deltage.
13 apr
Tid
09:00 - 14:00
Sted
Online
Kontaktperson
Bjarne Richter Bjelke

Kun knap hver fjerde borger i socialpsykiatrien har kontakt med arbejdsmarkedet i en eller anden form. At være en del af et arbejdsfællesskab kan have afgørende betydning for borgerens recoveryproces. Derfor skal den koordinerede indsats styrkes, og dette videnskursus anviser, hvordan det kan ske med gevinst for både borgere og kommune.

Med dette videnskursus får I ny viden om koordinerede social- og beskæftigelsesfaglige indsatser og bliver inspirerede og engagerede i at arbejde videre hermed i egen organisation med en eller flere af de anviste tilgange og metoder.

Praktiske oplysninger

Dette online kursus er gratis at deltage i. Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022.

Der er tilmeldingsfrist d. 13. marts 2021. Tilmelding til kurset er stadig muligt efter fristens udløb, så længe der er plads. Ved fyldte kursushold er det muligt at skrive sig på venteliste til kurset.

Læs mere om kursets indhold på Komponents hjemmeside

Tilmeld dig videnskurset på COK.dk


Sidst opdateret 17/02 2021