Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Temamøde om recovery-fortællinger

Temamøde om recovery-fortællinger

Recovery-fortællinger kan give et anderledes indblik i både borgernes og medarbejdernes oplevelser. Vær med til virtuelt temamøde den 16. marts 2021, når vi sætter fokus på recovery-fortællinger som et redskab i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere på socialpsykiatriske tilbud.
Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder, som gerne vil have et større indblik i recovery-fortællinger.
16 mar
Tid
08:30 - 11:30
Sted
Online
Kontaktperson
Karin Toft-Christensen

Det kan du opleve på temamødet

Recovery-fortællinger er ét af de redskaber, der kan anvendes i recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. Hvordan og hvorfor sætter vi nu fokus på ved et temamøde, hvor både begrebet og forskellige erfaringer fra praksis præsenteres.

På temamødet vil Socialstyrelsen indledningsvist byde velkommen og rammesætte dagen. Temamødets fokus vil være recovery-fortællinger og brugen af fortællinger til at understøtte recovery.

Bettina Myggen Jensen, lektor ved Københavns Professionshøjskole, indleder med et fagligt oplæg om recovery-fortællinger med udgangspunkt i en narrativ tilgang. Derefter interviewer Bettina Myggen Jensen to undervisere fra Skolen for Recovery i Ballerup om deres erfaringer med brugen af recovery-fortællinger.

Herefter præsenterer Socialstyrelsen recovery-fortællinger som et af redskaberne i styrelsens rådgivnings- og udviklingsforløb, og hvordan man som socialpsykiatrisk tilbud kan søge et sådant forløb. Afslutningsvist fortæller botilbuddet Skibbyhøj om deres erfaringer med at anvende fortællinger i et udviklingsforløb og om muligheder for at arbejde videre med emnet.

I vil som deltagere på temamødet aktivt blive involveret i forhold til at reflektere over og drøfte, hvordan I bruger og kan bruge fortællinger i jeres praksis, både som borger, medarbejder og ledelse.

Praktiske informationer

Det er gratis at deltage. 

Tilmeldingsfristen er den 11. marts 2021. 

Læs programmet for temamødet her (åbner som pdf)

Tilmeld dig temamødet her (åbner Socialt Udviklingscenter SUS' hjemmeside).

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Sidst opdateret 11/02 2021