Forside > Aktiviteter > Handicap > Temadag om nye regler om magtanvendelse - Vordingborg

Temadag om de nye regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
Ledere eller fagprofessionelle på kommunale, regionale og private tilbud på ældreområdet, botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Ledere eller fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommuner og regioner, som er ansvarlig for og involveret i planlægningen og organiseringen af indsatsen på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
25 feb
Tid
09:00 - 15:30
Sted
DGI Huset, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg.
Kontaktperson
Karen Koch Rasmussen

Temadagen skal bidrage til understøttelse af kendskabet til og implementeringen af de ændrede magtanvendelsesregler, herunder understøtte forebyggelse af magtanvendelse. 

Hvad får du på dagen?

På temadagen vil der blandt andet være oplæg om de konkrete lovændringer og om, hvilken betydning disse har i forhold til værdighedsbegrebet. Derudover vil der blive gennemgået konkrete arbejdsmetoder, der relaterer sig til magtanvendelsesreglerne. Dagen vil desuden indeholde gruppearbejde, hvor deltagerne har mulighed for at diskutere lovændringer og metoder ud fra konkrete cases.

Der vil bl.a. være oplæg fra:

  • Social- og indenrigsministeriet
  • Konsulentfirmaet SOPRA; specialist for VISO
  • Botilbuddet Kærhuset - Center for Sociale Tilbud; specialist for VISO.

Deltagelsen er gratis, og der er tilmeldingsfrist 21. januar 2020 efter ”først til mølle”-princippet. Dog forbeholdes retten til at sikre en ligelig fordeling mellem ældre- og socialområdet, samt at så mange tilbud/kommuner som muligt kan deltage på dagen.

Baggrundsmateriale

Temadagene tager udgangspunkt i reglerne om magtanvendelse, herunder de reviderede regler om magtanvendelse, der træder i kraft 1. januar 2020.

Serviceloven kap. 24 på retsinformation.dk

Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på retsinformation.dk 

Tilmeld dig temadagen om magtanvendelse i Vordingborg

Sidst opdateret 06/09 2019