Forside > Aktiviteter > Handicap > Temadag om børn med handicap og overgreb

Temadag: Beskyt børn med handicap mod overgreb

Hvordan kan vi beskytte børn, der har en funktionsnedsættelse, mod vold og seksuelle overgreb? Få viden om omfang og behandling og konkrete redskaber til forebyggelse og håndtering.
For fagfolk på handicap- og socialområdet samt beslutningstagere og interesseorganisationer.
30 okt
Tid
09:30 - 15:00
Sted
Børns Vilkår, Trekronergade 26 - Salen, 2500 Valby

Børn, der har en funktionsnedsættelse, er mere udsatte for voldelige og seksuelle overgreb end andre børn. Overgrebene kan kræve en særlig indsats at håndtere og også være svære at identificere.

I kølvandet på Socialstyrelsens nye håndbog til fagpersoner, der arbejder i bo- og dagtilbud for børn med handicap eller på anden led er i kontakt med målgruppen, afholder styrelsen en temadag om, hvordan man kan arbejde med at sikre, at børn med handicap beskyttes mod overgreb.

Oplægsholderne på temadagen om børn med handicap og overgreb

Socialstyrelsen introducerer håndbogen, og hvordan den kan anvendes på sociale tilbud.

Mette Brunberg, forstander for botilbuddet 3Kløveren, fortæller om deres arbejde med forebyggelse.

Seniorforsker Helle Holt, VIVE, vil redegøre for den undersøgelse, der udkom i foråret, og hvor omfanget af overgreb mod børn med handicap for første gang bliver kortlagt.

Fra JanusCentret deltager direktør Mimi Strange, der fortæller om erfaringerne med behandling af børn, der har været udsat for overgreb, og om de psykiatriske og psykologiske perspektiver på målgruppen og behandlingen.

Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet, fortæller om børns udsatte position i forhold til overgreb, bl.a. på nettet, og giver sit bud på, hvad vi særligt skal være opmærksomme på i forhold til børn med kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser.

Praktiske oplysninger

Deltagelsen koster 500 kr. og inkluderer forplejning på dagen.

Der er tilmeldingsfrist 16. oktober 2017.

Sidst opdateret 29/09 2017