Forside > Aktiviteter > Handicap > Temadag: Nationale retningslinjer, for trivsel og tryghed

Temadag: Med nationale retningslinjer, for trivsel og tryghed

Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.
Temadagen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.
31 maj
Tid
09:30 - 15:30
Sted
Københavns Professionshøjskole, København
Kontaktperson
Karin Toft-Christensen

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Nu inviterer Socialstyrelsen til temadag om de nationale retningslinjer. På temadagen får du også mulighed for at stifte bekendtskab med et lille udsnit af metoder og værktøjer, som har vist sig særlig virksomme i indsatsen mod voldsomme episoder. Det vil derfor være muligt at vælge mellem 3 delforedrag:

  • Delforedrag 1: Mestringsskema i kombination med BCV
  • Delforedrag 2: Recovery og psykosocial rehabilitering i et konflikts- og voldsforebyggelsesperspektiv
  • Delforedrag 3: FIT - Feedback Informed Treatment

OBS. Valg af delforedrag foregår på selve temadagen.

Se hele programmet og beskrivelser af delforedrag

Temadagen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud
og boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Praktiske oplysninger:

Tid og sted: Københavns Professionshøjskole, 31. maj 2018, kl. 09.30-15.30
Pris: 250 kr. Betaling skal ske ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist: 25. april. Tilmelding skal ske via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside.

Tilmelding og oplysninger om temadagen

Vi gør opmærksom på, at der kun er et begrænset antal pladser på temadagene.

Temadagene arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Sidst opdateret 26/03 2018