Forside > Aktiviteter > Handicap > Nordisk Siddesymposium 2018

Nordisk Siddesymposium 2018

Vær med, når Socialstyrelsen og de nordiske samarbejdspartnere afholder præ-workshops og konference i København om siddestillinger og mennesker med funktionsnedsættelse. Tilmeldingen er åben.
Ergoterapeuter, fysioterapeuter, ingeniører samt andre sundhedsfaglige.
04 sep
Tid
09:00 - 17:00
Sted
Scandic Sluseholmen, København SV.
Kontaktperson
Else Marie Hansen

As a participant at the Nordic Seating Symposium 2018 we need your consent in order to send you e.g. the list of participants, presentations from the symposium and an evaluation. 

Please give us your consent for receiving e-mails, regarding the Nordic Seating Symposium 2018, here

Kom og få den seneste internationale viden om tilpasning af den siddende, liggende og stående stilling til mennesker med funktionsnedsættelser og mød kolleger, som du kan udveksle erfaringer med fra hele norden.

Målgruppen for symposiet er fagprofessionelle fra kommuner, regioner og private firmaer, der til daglig arbejder med positioneringshjælpemidler til borgere. Arrangørerne er fra fire nordiske lande. Det er i år 7. gang, der afholdes Nordisk Siddesymposium. På programmet den 5. og 6. september 2018 er oplægsholdere fra Danmark, Island, Norge, Sverige, Canada, USA, Italien, Tyskland og Belgien.

Præ-workshops om Kør godt og fasen efter siddestillingsanalysen 

4. september 2018, inden selve siddesymposiet, er der to præ-workshops, som du kan også kan tilmelde dig. På den ene kan du øve dig i at træne kørestolsbrugere i at bruge deres kørestol optimalt og få kendskab til, hvordan du måler, om træningen nytter. Metoden hedder på dansk ”Kør godt”. Udviklerne af metoden, forsker Lee Kirby og ergoterapeut Cher Schmidt fra Canada, afholder workshoppen.

Den anden workshop handler om, hvad der sker efter, at man har foretaget en siddestillingsanalyse. På baggrund af deltagernes egne cases og problemstillinger bliver programmet sammensat, og der arbejdes med at komme fra fund til løsninger. På symposiets første dag, den 5. september 2018, giver underviseren, Bart van der Heyden fra Belgien, et resumé af, hvad der kom ud af workshoppen.

Læs mere om Nordisk Siddesymposium 2018, se programmet og tilmeld dig her

Bemærk, at der er Early Bird-priser, hvis du tilmelder dig inden 15. maj 2018.

Udstilling af hjælpemidler og posters

I forbindelse med symposiet vil der være en mindre udstilling af relevante hjælpemidler og posters. 

Ønsker du at deltage på Nordisk Siddesymposiums udstilling med en stand?

Hjælp os med at udbrede kendskabet til siddesymposiet 2018 - hent uddelingsflyeren 

Visiting the Nordic Seating Symposium 2018 from abroad? 

Join the Seating Symposium and experience the latest international knowledge about adjustment of the seating, lying, and standing position for people with disabilities and meet colleagues from other countries. 

The target audience of the symposium is professionals from municipalities, regions and private companies working with positioning assistive devices for disabled citizens on a daily basis. 

The Nordic Seating Symposium is being held for the 7th time. On this year’s program are speakers from Denmark, Iceland, Norway, Sweden, Canada, USA, Italy, Germany and Belgium.

Register for the Nordic Seating Symposium 2018 

Download more info on the Nordic Seating Symposium 2018 (pdf)

Help us spread the word - download the flyer for the Nordic Seating Symposium 2018

Exhibition of assistive devices and posters

In connection with the Nordic Seating Symposium there will be an exhibition of relevant assistive devices and posters.

Interested in a booth at the Nordic Seating Symposium 2018?

Sidst opdateret 03/09 2018