Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Fokus på ledelse i socialpsykiatrien - Vestdanmark

Fokus på ledelse i socialpsykiatrien

Socialstyrelsens ledernetværk udvides og er nu åbne for alle ledere i socialpsykiatrien. Vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse sammen med andre ledere, og på, hvordan I som ledere kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Antallet af pladser er begrænset, så tilmeld dig nu – det er gratis!
Psykiske vanskeligheder Ledere i Socialpsykiatrien
17 nov
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Scandic Aarhus City,
Østergade 8-10,
8000 Aarhus C
Kontaktperson
Nanna Koch Hansen

Socialstyrelsen har etableret et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark, der sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien.

For at give flere mulighed for at deltage i ledernetværkene udvides målgruppen, så alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøttetilbud kan tilmelde sig.

Ledernetværkene mødes to gange årligt, næste gang i november.

Recovery-orienteret tilgang

Ledernetværkene for faglige ledere i socialpsykiatrien er ét af seks initiativer, som Socialstyrelsen har igangsat for at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Der tages generelt udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang til det socialpsykiatriske arbejde, og netværkene henvender sig derfor til ledere, der er interesseret i at udvikle den faglige ledelse med dette afsæt.

Omdrejningspunktet for ledernetværkene er de guidelines for god faglig ledelse, der også er baseret på en recovery-orienteret tilgang, og som er udviklet af Socialstyrelsen.

Hent guidelines for god faglig ledelse (pdf)

Forventet udbytte af deltagelse

Som deltager kan du forvente at få følgende ud af at være med:

  • Du bliver introduceret til og får mulighed for at drøfte med andre ledere i socialpsykiatrien, hvad der er god faglig ledelse, bl.a. i forbindelse med de nye guidelines.
  • Du får viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder.
  • Du får mulighed for at videndele om kerneelementer i god faglig ledelse generelt, og hvordan man som leder kan styrke sin egen ledelse.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter.

Læs om det samlede initiativ

Praktiske oplysninger om ledernetværkene

Det er gratis at deltage.

Der er et begrænset antal pladser, der som udgangspunkt fordeles efter først til mølle-princippet. Socialstyrelsen forbeholder sig dog ret til at tage hensyn til at sikre en vis geografisk spredning.

Der er møder i begge netværk to gange om året fra kl. 10.00 til 15.00. Netværkene fortsætter foreløbig til udgangen af 2022.

Næste møde i ledernetværket i Østdanmark er 15. november og i Vestdanmark 17. november.  

Fristen for tilmelding er d. 1. november.

Meld dig til Ledernetværk - Vest

Sidst opdateret 28/09 2021