Forside > Aktiviteter > Handicap > Aflyst: Lancering af Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0

Aflyst: Præsentation af Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber, FFB

Få en introduktion til Voksenudredningsmetoden 2.0, når Socialstyrelsen sammen med KL præsenterer den opdaterede metode og FFB, Fælles Faglige Begreber.
26 mar
Tid
09:30 - 15:15
Sted
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Kontaktperson
Stephanie Marie Fisker

Konferencen er aflyst 

Socialstyrelsen aflyser eller udskyder indtil videre alle arrangementer som informationsmøder, seminarer, konferencer mv. 

Hvis konferencen afholdes på et senere tidspunkt, vil der informeres om dette her på hjemmesiden og i Socialstyrelsens nyhedsbrev. 

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne borgere med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden understøtter alle faser i et sagsbehandlingsforløb, herunder også levering af den sociale indsats.

Videreudviklingen af Voksenudredningsmetoden adresserer en række behov og tendenser på det sociale område:

  • fagligt pres på området med krav om højere kvalitet i sagsbehandlingen
  • større retssikkerhed for borgeren
  • øget fokus på en recovery- og rehabiliteringsorienteret tilgang allerede i sagsbehandlingen
  • mere inddragelse af borgeren
  • fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål
  • helhedsorientereret sagsbehandling og indsats
  • bedre og mere anvendelige data om den enkelte borgers progression 

På dagen vil der blandt andet være en præsentation af de nye elementer i VUM og oplæg om metodens recovery- og rehabiliteringsunderstøttende elementer. Der vil også være en række workshops, der vedrører forskellige aspekter af VUM og FFB.

Se programmet og tilmeld dig her (Åbner tilmeldingssystem i ny fane)

Deltagelse er gratis. Der er plads til 325 deltagere. Vi prioriterer deltagerne således:

  1. Myndighedschefer, teamledere, superbrugere og faglige koordinatorer, fagchefer med ansvar for både myndighed og udfører, centerledere for kommunale sociale tilbud samt repræsentanter for IT-systemer.
  2. Sagsbehandlere
  3. Botilbudsledere eller andre udførerledere.
Sidst opdateret 16/03 2020