Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Kursus: Ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Kursus: Ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Ved at gribe jeres kompetenceudvikling strategisk an, sikrer du, at de ressourcer, I bruger på kompetenceudvikling, reelt styrker jeres faglighed og kvalitet i samarbejdet med borgeren.
Deltagerne er tilbudsledere med ansvar for kompetenceudvikling og faglig ledelse. Ligeledes kan det være forvaltningskonsulenter eller administrative medarbejdere, der arbejder med kompetenceudvikling på tværs af flere konkrete tilbud inden for det socialpsykiatriske felt.
04 maj
Tid
09:00 - 15:00
Sted
Online, via Zoom
Kontaktperson
Rikke Horup Sørensen

Dette kursus afholdes over to kursusgange med ca. en måneds mellemrum og afholdes begge online via Zoom.

  • Første kursusdag er d. 6. april 2021, fra 09.00-15.00
  • Anden kursusdag er d. 4. maj 2021, fra kl. 09.00-15.00

Deltagerne får på kurset redskaber til at arbejde med strategisk kompetenceudvikling, og bliver hjulpet på vej i det praktiske arbejde med dette. Ligeledes vil alle få konkret inspiration fra andre ledere med ansvar for kompetenceudvikling.

Deltagerne vil endvidere blive præsenteret for eksempler på, hvordan netop recoveryorienteret rehabilitering kan understøttes gennem strategisk kompetenceudvikling.

Kurset har en workshop-lignende form, hvor deltagerne arbejder med af forholde ny viden til deres egen praksis. Det betyder, at kurset er tilrettelagt, så der vil blive arbejdet aktivt med deltagernes konkrete kompetenceudviklingsstrategier.
Hver enkel deltager udarbejder en konkret plan for, hvordan ledelse af den strategiske kompetenceudvikling skal igangsættes. Mellem de to kursusdage påbegyndes implementeringen af planen.

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes over to kursusgange, henholdsvis d. 6. april 2021 og d. 4. maj 2021. Begge dage fra kl. 09.00 til 15.00. 

Dette online kursus er gratis at deltage i. Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022.

Der er tilmeldingsfrist d. 9. marts 2021. Tilmelding til kurset er stadig muligt efter fristens udløb, så længe der er plads. Ved fyldte kursushold er det muligt at skrive sig på venteliste til kurset.

Læs mere om kursets indhold på Komponents hjemmeside

Tilmeld dig videnskurset på COK.dk

Sidst opdateret 07/04 2021