Forside > Aktiviteter > Handicap > Konference: Recovery og rehabilitering

Konference: Recovery og rehabilitering – en helhedsorienteret og ressourcefokuseret indsats, der skaber trivsel og forebygger voldsomme episoder

Når borgeren oplever sig inddraget, har indflydelse på eget liv og får støtte til at følge sine ønsker, håb og drømme, er det i sig selv voldsforebyggende. Dette kan understøttes med en recoveryorienteret tilgang. Konferencen sætter fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde.
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.
15 maj
Tid
09:00 - 15:30
Sted
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ.
Kontaktperson
Pauline Lunding

Det handler om trivsel og tryghed, og det voldsforebyggende arbejde lykkes bedst, når det sker
i tæt samarbejde mellem de medarbejdere og borgere, det handler om.

Først ser vi nærmere på borgerperspektivet – hvordan kan samarbejdet mellem borger og medarbejder og en tilgang, der understøtter recovery, bidrage til tryghed og trivsel, og herigennem forebygge voldsomme episoder?

Herefter løftes blikket til et organisatorisk niveau med fokus på, hvordan man skaber tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Afslutningsvis sætter vi spot på, hvordan borgerne oplever indsatserne fra et indefra-perspektiv.

Pris

Kr. 490,-. Tilmeld dig senest 1. maj 2019. 

Sidst opdateret 24/04 2019