Forside > Aktiviteter > Handicap > Konference om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Konference om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery og rehabilitering - en helhedsorienteret og ressourcefokuseret indsats, der skaber trivsel og forebygger voldsomme episoder. Sæt kryds i kalenderen den 12. november 2019.
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.
12 nov
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ
Kontaktperson
Karin Toft-Christensen

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference den 12. november 2019, hvor der sættes fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på botilbud og boformer for hjemløse. Hør om perspektiver og erfaringer med recovery og rehabilitering, også fra et borgerperspektiv, og hør eksempler fra praksis om sammenhængen mellem recovery-tilgang og forebyggelse af vold.

Socialstyrelsen udgav ved udgangen af 2017 nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Konferencen om recovery og rehabilitering er en af mange formidlingsaktiviteter, der understøtter anvendelsen af de nationale retningslinjer.

Se program for konferencen her 

Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og tilmeldingen foregår via SUS' hjemmeside:

Gå til tilmelding (eksternt link)

Sidst opdateret 16/09 2019