Forside > Aktiviteter > Handicap > Konference om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Konference om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery og rehabilitering - en helhedsorienteret og ressourcefokuseret indsats, der skaber trivsel og forebygger voldsomme episoder. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. november 2019. Endeligt program samt åbning for tilmelding til konferencen følger forventet sidst i august.
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.
12 nov
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ
Kontaktperson
Karin Toft-Christensen

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference den 12. november 2019, hvor der sættes fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på botilbud og boformer for hjemløse. Hør om perspektiver og erfaringer med recovery og rehabilitering, også fra et borgerperspektiv, og hør eksempler fra praksis om sammenhængen mellem recovery-tilgang og forebyggelse af vold.

Socialstyrelsen udgav for godt et år siden nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Konferencen om recovery og rehabilitering er en af mange formidlingsaktiviteter, der understøtter anvendelsen af de nationale retningslinjer.

Programmet samt åbning for tilmelding til konferencen følger forventet sidst i august.

Sidst opdateret 09/08 2019