Forside > Aktiviteter > Handicap > Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder

Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference 19. april 2018 om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Hør om implementering, læring og konkrete metoder.
Ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.
19 apr
Tid
09:30 - 15:30
Sted
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
Kontaktperson
Karin Toft-Christensen

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse:

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Nu inviterer Socialstyrelsen til en konference, der præsenterer de nye retningslinjer og stiller skarpt på, hvordan man kan forebygge voldsomme episoder, og hvordan man kan håndtere dem på en god måde, hvis de opstår. Der bliver også fokus på, hvordan læring af episoderne kan medvirke til at forbedre praksis.

Dagens indhold

På dagen vil Socialstyrelsen introducere de nationale retningslinjer og fortælle om, hvordan man kan få hjælp til at implementere anbefalingerne fra retningslinjerne.

Der bliver også mulighed for at dykke ned i nogle af de metoder, der anbefales i de nationale retningslinjer og høre om, hvordan de bliver brugt i praksis:

  • Bo Hejlskov Elvén, psykolog, holder oplæg om konflikt uden konfrontation – med metoden Low Arousal.
  • Trine Uhrskov, psykolog, Sopra, præsenterer LA2 – en metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel.
  • Kenneth Sandell Henriksen, leder af det socialpsykiatriske bosted Tuesten Huse, fortæller om, hvordan medarbejderne der har arbejdet med at skabe større tryghed for borgere og ansatte.

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Praktiske oplysninger

Tid og sted: Odense Congress Center, 19. april 2018, kl. 9.30-15.30
Pris: 400 kr.

OBS! Konferencen er overtegnet, det er dog muligt at tilmelde sig venteliste. 

Tilmelding foregår via Socialt Udviklingscenter SUS' hjemmeside, hvor det endelige program ligeledes fremgår.  

Tilmelding og oplysninger om konferencen

Vi gør opmærksom på, at der udover konferencen er tre kommende temadage om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Program for temadage

Tilmeldingsfrist: 25. april. Tilmelding via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside:

Gå til SUS.dk

Sidst opdateret 23/03 2018