Forside > Aktiviteter > Handicap > Inspirationsdag om Stepping Stones

Inspirationsdag om Stepping Stones

Kommuner inviteres til en inspirationsdag om Stepping Stones. Hør om indsatsen, andre kommuners erfaringer og om støtte til implementering, uddannelse og resultatdokumentation. Dagen er gratis.
Beslutningstagere og medarbejdere i kommunerne (evt. med erfaring i familiebehandling).
27 mar
Tid
09:30 - 14:45
Sted
Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
Kontaktperson
Sine Møller

Socialstyrelsen holder en gratis inspirationsdag for alle kommuner, som gerne vil arbejde med den australske, evidensbaserede indsats Stepping Stones. Indsatsen er rettet mod familier med et barn med handicap. 

Med satspuljeaftalen fra 2019 blev der afsat midler til at udbrede Stepping Stones i 10-18 kommuner. Landets kommuner får mulighed for at søge implementeringsstøtte og uddannelse i Stepping Stones i foråret 2019. 

Socialstyrelsen har tidligere afprøvet Stepping Stones i 5 kommuner som led i program om indsatser til forældre med børn med handicap. VIVE’s evaluering fra 2018 viste gode resultater: Forældre føler sig fx mindre stressede og mere kompetente i forældrerollen, efter de har modtaget indsatsen.

Det kan I opleve på dagen

På inspirationsdagen kan I høre om, hvad Stepping Stones er, hvilke erfaringer praktikere og ledere har med at arbejde med og implementere indsatsen i deres kommune, hvordan Socialstyrelsen understøtter implementeringen af Stepping Stones, og hvordan man kan arbejde med resultatdokumentation. 

Praktiske oplysninger

Der er tilmeldingsfrist 13. marts, 2019.

Mere viden 

Projektbeskrivelsen for udbredelse af Stepping Stones 

Indsatser til familier med børn med handicap

På voksenområdet kan kommuner også søge om støtte til implementering af virksomme metoder. 

Rådgivning og uddannelse i forskellige bostøttemetoder 

Sidst opdateret 30/01 2019