Forside > Aktiviteter > Handicap > Informationsmøde om pulje: Social støtte i overgangen til og fastholdelse af job (Roskilde)

Informationsmøde om pulje: Social støtte i overgangen til og fastholdelse af job (Roskilde)

Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) inviterer hermed til informationsmøder om puljen ”Social støtte i overgang til og fastholdelse af job”.
21 jun
Tid
09:00 - 11:00
Sted
Roskilde Kongrescenter 
Møllehusvej 15
4000 Roskilde
Kontaktperson
Maja Tommerup Kleiner

Informationsmødet henvender sig til nøglepersoner i socialforvaltninger og jobcentre, der skal arbejde med puljeansøgningen samt tage stilling til kommunernes eventuelle deltagelse i projektet. Formålet med mødet er at informere om puljen og give inspiration til udarbejdelse af puljeansøgningen.

Formålet med puljen er at afprøve en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der understøtter, at flere udsatte ledige kommer i ordinært job og fastholder jobbet på længere sigt. 

Tilmeldingsfrist: fredag den 16. juni 2017 - deltagelse er gratis. Vi oplever i øjeblikket problemer med tilmeldingslinket. For tilmelding: send en mail til mkle@socialstyrelsen.dk 

Tilmelding til informationsmødet i Roskilde

Kort om puljen:

  • Der er afsat 39,1 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2017-2020 på beskæftigelsesområdet. Heraf er 29,8 mio. kr. afsat til en ansøgningspulje og 3,0 mio. kr. til evaluering.
  • Målgruppen for initiativet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum et års ledighed. 
  • Alle landets kommuner kan søge om midler fra puljen. Ansøgningen skal indsendes af socialforvaltningen og jobcenteret i fællesskab. 
  • Det forventes, at syv kommuner kan deltage i projektet og samlet bidrage med omkring 750 borgere, som modtager indsatsen.
  • Ansøgningspuljen forventes udmeldt inden sommeren 2017. Der kommer mere information om projektet på Socialstyrelsen.dk og Tilskudsportalen, når puljen er udmeldt.
Sidst opdateret 15/06 2017