Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Infomøde om afprøvning af Low Arousel 2

Pulje til afprøvning af Low Arousal 2 på botilbud for voksne med udviklingshæmning

Botilbud for voksne med udviklingshæmning får nu mulighed for at afprøve den lovende metode LA2 i praksis.
Botilbud til voksne med udviklingshæmning, kommuner, regioner.
20 sep
Tid
14:30 - 16:00
Sted
Virtuelt
Kontaktperson
Lea Sarfelt

På botilbud for voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd er forebyggelse af voldsomme episoder - og dermed magtanvendelser - helt central i den pædagogiske indsats.

Metoden LA2 har vist lovende resultater i forhold til forebyggelse af magtanvendelse, og der igangsættes derfor nu et projekt, hvor botilbud for voksne med udviklingshæmning får mulighed for at afprøve og implementere LA2 i deres praksis.

Projektet gennemføres i 2022-24, og landets kommuner og regioner inviteres til at være med til at deltage i projektet. Deltag i dette virtuelle informationsmøde, hvor Socialstyrelsen, Sopra og VIVE vil fortælle mere om ansøgningspuljen og projektet. 

Det er gratis at deltage i informationsmødet. Tilmeldingsfristen er mandag den 20. september kl. 12.00. 

Tilmeld dig infomødet om Low Arousel 2

Læs mere om puljen her

Sidst opdateret 06/09 2021