Forside > Aktiviteter > Handicap > Handicap 2019

Handicap 2019: Beskæftigelse, uddannelse og handicap

I 2019 sætter Socialstyrelsen og COK fokus på, hvordan borgere med handicap i højere grad kan blive en del af arbejdsmarkedet og få en uddannelse. Temaet er relevant både på nationalt og kommunalt niveau – både fordi vi har høj beskæftigelse i Danmark og skal have flere i job og i uddannelse, men også fordi det for mange borgere med handicap giver bedre livskvalitet, mere mening og trivsel at kunne indgå i et arbejdsfællesskab.
Medarbejdere og ledere på handicapområdet – myndighedsansatte såvel som udførere – samt medarbejdere og ledere i uddannelses- og beskæftigelsessektoren, der arbejder med handicapområdet. Derudover vil konferencen være relevant for ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for tværgående opgaveløsninger mellem social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
24 apr
Tid
09:00 - 15:45
Sted
Odeon, Odense.
Kontaktperson
Anne Skjelborg

Vi ved, at beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for borgere med handicap kræver understøttende social- og handicapfaglige optikker. Vi har i Danmark bl.a. et socialt handicapbegreb og nogle handicappolitiske grundprincipper, som også skal følge med, når borgere med handicap møder uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. 

Understøttelsen af deltagelse i uddannelse og på arbejdsmarkedet er også udfordret af andre barrierer end funktionsnedsættelser hos borgerne. For eksempel organisering på tværs af kommunale sektorer og samarbejde mellem virksomheder og det offentlige. De mange tiltag, der iværksættes for at forbedre det tværgående samarbejde, kan i dette lys ses som rehabiliteringsindsatser for systemet.

Konferencen Handicap 2019 vil dels sætte spot på ny viden, nye muligheder og nye erfaringer, dels give anledning til at deltage i sessioner om praksiseksempler, ligesom dialog og netværk mellem deltagere vægtes højt. Med sig hjem til egen kommune eller organisation vil deltagerne få ny inspiration, konkrete veje at forfølge i arbejdet, nye kontakter og ikke mindst ny indsigt i, hvad der virker.

Det er 3. gang, at Socialstyrelsen og COK afholder en national handicapkonference med fokus på ny viden, aktuel udvikling, erfaringsdeling, forskning og praksis.

Sidst opdateret 05/02 2019