Handicap 2017 - empowerment genbesøgt

Socialstyrelsen og COK byder velkommen til en ny national handicapkonference, der i 2017 sætter fokus på empowerment.
30 maj
Tid
09:00 - 15:45
Sted
Scandic Jacob Gade
Flegborg 8, 7100 Vejle

Begrebet fyldte rigtig meget for 7-8 år siden, og hvor er vi så nu? Hvilke perspektiver, forståelser og udviklingstrends i forhold til at skabe og udvikle empowerment har og får indflydelse på handicapområdet fremadrettet?

Konferencen fokuserer på aktuel forskning, viden og udvikling – og udfolder et spektrum af input om empowerment til videre dialog og strategi- og målsætningsarbejde på handicapområdet. For i en tid med samskabelse og borgerinvolvering er empowerment fortsat et begreb, der skal indgå som rød tråd i fx rehabiliterings- og recoveryarbejde. Men hvilken betydning og mening har det i det nuværende paradigme, og hvordan kan vi understøtte empowerment i socialt arbejde og i socialpolitik?

Hvordan kan vi arbejde med empowerment i dag?

Konferencen belyser fra forskellige vinkler, hvordan vi fortsat kan forstå, diskutere og arbejde med empowerment inden for handicap.

På programmet er blandt andet:

1 // Kompetenceløft på tværs – empowerment som afsæt

v. Charline Amdissen Bossen, Leder af Socialpsykiatrisk Center, Vejen Kommune
Sessionen tager udgangspunkt i arbejdet i Socialpyskiatrisk Center, Vejen Kommune. Der pågår i disse år et stigende krav om effektivisering af indsatser, samtidig med at kvaliteten i de sociale indsatser ikke må forringes. For at imødegå disse udfordringer og skabe en fælles tilgang har man i Vejen valgt at arbejde fokuseret med empowerment som omdrejningspunkt og afsæt for et tværgående samarbejde.

2 // Empowerment gennem inddragelse og frivillighed

v. sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen, bestyrelsesmedlem (tidl. formand) Mads Brix Baulund og frivillig Aina Kamilla Boss Budde.
Oplev, hvordan SUMH griber empowerment og frivillighed an, og hvordan to aktive frivillige har mærket det på egen krop. Der lægges her op til en session med indblik via personlige fortællinger og interaktive øvelser.

3 // Relationel koordinering i praksis – Et eksempel

v. Patricia de Lipthay Behrend, fysioterapeut og MEd., er afdelingsleder på Elsass Instituttet.
Elsass Fonden og kommuner rundt om i landet arbejder sammen på at skabe større sammenhæng og kvalitet i indsats og tilbud til børn med cerebral parese (CP) i alderen 0-8 år og deres familier. Instituttet og kommunerne arbejder med teorien i praksis, og på hvilken måde det har skabt udbytte for fagfolk og familierne med børn med CP.

4 // Mening og mestring – om at skabe forståelse for eget handicap

v. Lea Munk Staugaard, tidligere projektleder, Danske Handicaporganisationer.
Borgere med kognitive vanskeligheder mangler ofte viden og indsigt i deres handicap, hvilket gør det svært for dem, at få den rigtige støtte til at opnå og fastholde et job. I mestringsforløbene arbejdes der med enkelte borgers kognitive vanskeligheder så borgeren kender og forstår sine udfordringer. For først når borgeren selv kender sine udfordringer kan relevante mestringsstrategier udvikles.

5 // Teknologi som redskab til empowerment

v. Louise Bøttcher, Lektor, Ph.D. DPU, Aalborg Universitet
Med udgangspunkt i teoretisk og empirisk forskning vil oplægget beskæftige sig med spørgsmål som: Hvordan er social agens afhængig af hvor og hvornår man er født? Hvordan kan den teknologiske udvikling være med til at skabe muligheder for agens for mennesker med handicap? Og gør den det altid?

Hvem henvender konferencen sig til?

Konferencens målgruppe er bred. Vi vil gerne samle de personer i Danmark, der er interesserede i ny social handicapforskning, metoder til at fremme empowerment og i at diskutere handicap på ”den store klinge”.
Konferencen henvender sig dermed til kommuner, regioner og stat; uddannelses- og forskningsinstitutioner, videnscentre og faglige organisationer, brugerorganisationer, sociale tilbud, foreninger og andre dele af civilsamfundet, der beskæftiger sig med handicap.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Handicap 2017!

Klik ind på COKs hjemmeside, hvor du også finder mere information om program, tilmelding og oplægsholdere

Sidst opdateret 26/04 2017