Forside > Aktiviteter > Handicap > Fyraftensmøde om peer-indsatser (Viborg)

Fyraftensmøde om peer-indsatser i den regionale og kommunale psykiatri

På fyraftensmødet vil du høre om tre partnerskabers erfaringer med at implementere peerstøtte i den kommunale og regionale psykiatri.
Arrangementet henvender sig til regionale og kommunale faglige ledere/teamledere, afdelingsledere, udviklingskonsulenter, handicapråd, bostøtteledere, afdelingssygeplejersker, ledere af frivilligcentre og relevante frivillige organisationer.
18 sep
Tid
15:30 - 18:00
Sted
Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg
Kontaktperson
Stine Weiersøe Villadsen

Socialstyrelsen og partnerskabet bag projekt ’Ligestillet støtte – en vej til recovery’ og Recoveryskolerne i Viborg, Randers og Aarhus holder fyraftensmøde om erfaringerne fra afprøvningen af seks forskellige modeller for implementering af peerstøtte i den regionale og kommunale psykiatri. Modellerne er alle afprøvet i et satspuljeprojekt, som er afviklet i perioden 2014 - medio 2018.

Tre partnerskaber har tilsammen afprøvet seks forskellige modeller, hvor mennesker med egne erfaringer fra regional og kommunal psykiatri har været engageret som peerstøtte-givere på blandt andet sengeafsnit og botilbud.

Erfaringerne fra afprøvningerne er, at de borgere og patienter, som modtager peerstøtte, oplever et forbedret socialt netværk, større forbundethed, mindre stigmatisering og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder.

Peerstøtte-giverne oplever en af-stigmatisering i forhold til deres psykiske vanskeligheder samt en oplevelse af et generelt løft i kompetencer, herunder et betydeligt løft i relevante kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

Dertil oplever de organisationer, som har engageret peerstøtte-givere, en øget recovery-understøttende kultur på arbejdspladsen med en øget forståelse for borgerens perspektiv og mindre skelsætning mellem borgere og behandlingssystem.

Erfaringerne er også, at ledelsesmæssig opbakning er afgørende for implementeringen af peerstøtten, og ledelse og medarbejdere bør rustes fagligt og gennemgå kompetenceløft i forhold til arbejdet med peerstøtten.

På fyraftensmødet vil du høre om:

  • Erfaringer med at bruge frivillig peerstøtte i regionale og kommunale tilbud.
  • Erfaringer med at bruge lønnede peerstøtte-givere i både regionale og kommunale tilbud.
  • Erfaringer med recoveryskoler, herunder brug af undervisere, som selv har levede erfaringer med recovery.
  • Peer-Netværket Danmarks erfaringer med og tilbud om sparrings- og netværksgrupper for peerstøtter samt rådgivning af arbejdspladser ifm. ansættelse af peerstøtte.
  • Uddannelse af peerstøtte-givere.

De tre partnerskaber består af:

  • Region Midt, Aarhus kommune, Viborg Kommune, Randers kommune samt SIND ved SINDs Pårørenderådgivning.
  • Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Det Sociale Netværk samt Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden.
  • Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde kommune samt SIND Roskilde og Lejre.

Arrangementet er gratis. Tilmelding er nødvendig af hensyn til mødeforplejning.

Frist for tilmelding: 11. september kl. 12.

Tilmelding til fyraftensmøde d. 18. september 2018

 

Sidst opdateret 24/08 2018