Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.
Målgruppen er primært ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, som arbejder med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, men øvrige fagpersoner med tilknytning til området kan også deltage.
02 dec
Tid
08:30 - 16:00
Sted
Online
Kontaktperson
Bjarne Richter Bjelke

På kursusdagen bliver deltagerne præsenteret for aktuel viden inden for dobbeltdiagnoseområdet, herunder prævalens, samspillet mellem rusmidler og psykiske problemstillinger, rusens funktion, afhængighed, abstinens, belønningssystemets funktion ved afhængighed samt typiske problemstillinger for målgruppen set indefra og udefra.

Deltagerne får også indblik i nyeste lovgivning, aktuelle indsatser, retningslinjer og lovgivning for borgerforløb samt viden om, hvor ansvaret for behandling og støtte er placeret

Praktiske oplysninger

Dette online kursus er gratis at deltage i. Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022.

Der er tilmeldingsfrist d. 15. november 2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Læs mere om kursets indhold på COK.dk

Tilmeld dig kurset på COK.dk

Sidst opdateret 06/11 2020