Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Videnskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Videnskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Sammenhæng i løsningerne er helt centralt i en recovery-orienteret proces. Men hvordan sikrer vi sammenhæng, når mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren og borgerens netværk?
Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere,som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud. Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som fx behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.
02 dec
Tid
08:30 - 16:00
Sted
Online
Kontaktperson
Rikke Asmussen

Med dette videnskursus får I inspiration til, hvordan I kan arbejde med de udfordringer og dilemmaer, som opstår, når I vil skabe sammenhængende borgerforløb.

Kurset opsummerer de vigtigste pointer fra forskning og praksis omkring sammenhængende indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder og præsenterer modellen Relationel Kapacitet som metodisk tilgang til skabelse af sammenhængende løsninger.

Praktiske oplysninger

Dette online kursus er gratis at deltage i. Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022. 

Der er tilmeldingsfrist d. 2. november 2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Læs mere om kursets indhold på COK.dk

Tilmeld dig kurset på COK.dk 

Sidst opdateret 01/12 2020