Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Videnskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Videnskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.
Ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, herunder deltagere fra både stab/forvaltning, myndighed og udførerled. Borgere og civilsamfundsaktører kan også deltage under forudsætning af, at de har et grundlæggende kendskab til recoveryorienteret rehabilitering fx via recoveryskoler, andre kurser eller lignende.
26 okt
Tid
08:30 - 16:00
Sted
Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Kontaktperson
Pauline Hagensen

Gennem teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, borgerfortællinger, værktøjer og øvelser opnår du med dette kursus viden om samarbejde og samskabelse med frivillige, civilsamfund og borgere i socialpsykiatrien.

Du lærer om sammenhængen i den recovery-orienterede rehabilitering, aktiv deltagelse i lokalsamfundet, metoder og tilgange, der styrker samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund, ligesom du bliver klogere på din egen rolle, borgerens rolle samt på samarbejdstilgange i forhold til civilsamfundsaktører.

På kurset sætter vi fokus på paradigmeskiftet i socialt arbejde, medborgerskab, borgerinddragelse, frivillighedens værdier og logikker, tværsektorielt samarbejde samt på viden om civilsamfundsarbejde og sociale forhold.

Praktiske oplysninger

Der er en egen betaling på 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materiale og forplejning.

Der er tilmeldingsfrist d. 26. september 2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Læs mere om videnskursets indhold og programmet for dagen på COK.dk

Tilmeld dig videnskurset her

Sidst opdateret 25/06 2021