Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.
Målgruppen er primært ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, som arbejder med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, men øvrige fagpersoner med tilknytning til området kan også deltage.
14 sep
Tid
08:30 - 16:00
Sted
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Kontaktperson
Bjarne Richter Bjelke

På kursusdagen bliver deltagerne præsenteret for aktuel viden inden for dobbeltdiagnoseområdet, herunder prævalens, samspillet mellem rusmidler og psykiske problemstillinger, rusens funktion, afhængighed, abstinens, belønningssystemets funktion ved afhængighed samt typiske problemstillinger for målgruppen set indefra og udefra.

Gennem introduktion af udredning/screening som redskab til inddragelse af borgerens perspektiv samt gennemgang af virksomme samarbejdsmodeller på området får deltagerne indblik i konkrete tilgange til at arbejde recoveryorienteret med målgruppen.

Praktiske oplysninger

Der er en egen betaling på 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materiale og forplejning.

Der er tilmeldingsfrist d. 14. august 2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Læs mere om videnskursets indhold og programmet for dagen på COK.dk

Tilmeld dig videnskurset her

Sidst opdateret 25/06 2021