Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Handicap > Bolignetværksmøde 2020 - Aarhus

Bolignetværksmøde 2020

Socialstyrelsens Bolignetværk - et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116 - samles til netværksmøde. Vær med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber.
Terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116.
10 nov
Tid
09:30 - 15:45
Sted
DGI Huset, 8000 Aarhus C.
Kontaktperson
Sarah Kjær
Når man bygger eller ombygger boliger, kan der, alt afhængig af boligtypen, være flere lovgivninger, som man skal være opmærksom på. Mange lejeboliger er fx almene og skal derfor også følge almenboligloven - ud over det gældende bygningsreglements krav - som gælder både ved nybyggeri og ved til- og ombygning af eksisterende boliger. Men hvad er gældende i de forskellige bygningstyper: enfamiliehuse, række- og kædehuse og etageboliger?

På Bolignetværksmødet 2020 gennemgår Lone Sigbrand fra BUILD/Statens Byggeforskningsinstitut de væsentligste lovmæssige forhold vedrørende boligbyggeriet. Der vil være mulighed for diskussion af konkrete problemstillinger, som I måtte sidde med i kommunerne.

Boligbegrebet, principafgørelser, reetablering

Om eftermiddagen holder Ankestyrelsen oplæg om betingelserne for bevilling af boligindretning, efter § 116 i serviceloven – særligt de problematikker, der opstår, når borgerens bolig er i en boligforening.

I den forbindelse gennemgås også boligbegrebet, og hvilken betydning det har, om borger bor til leje, er andelshaver eller ejer af boligen samt reglerne om reetablering med mere. Også her vil der være rig mulighed for dialog.

Pris

Kr. 1450,- (inkl. moms og forplejning).
Bemærk, at netværksmødet også afholdes i Roskilde med det samme program som i Aarhus.

Om Socialstyrelsens Bolignetværk

Netværket bolig.socialstyrelsen.dk er et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne.

Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og effektiv sagsbehandling inden for boligområdet.

Sidst opdateret 05/08 2020