Konference: Mestring af hverdagen i familier med ADHD

Socialstyrelsen inviterer til konference med fokus på indsatser, der kan øge mestringen i familier med ADHD. Vær med torsdag den 11. januar 2018 i Odense og få den nye nationale ADHD-handleplan med hjem.
Konferencen henvender sig til kommunale ledere og praktikere samt øvrige interesserede i ADHD-området.
11 jan
Tid
09:00 - 15:30
Sted
Odeon, Odense C.
Kontaktperson
Merete Schneekloth Søberg

OBS. Der er ikke flere ledige pladser på konferencen. Ventelisten er lukket for yderligere optag.


Børn og unge med ADHD vil ofte have en adfærd, der stiller store krav til familien. Undersøgelser viser, at mange forældre oplever stress og mister tilliden til egne forælderevner. Det kan belaste relationen mellem forældre og barn og have store konsekvenser for, hvordan barnet klarer sig fremadrettet. 

I 2016 etablerede Socialstyrelsen derfor en række projekter med særligt fokus på at styrke forældrenes kompetencer til at mestre hverdagen i en familie med ADHD. Projekterne har afprøvet velkendte forældretræningsprogrammer i relation til nye målgrupper på ADHD-området, bl.a. småbørnsfamilier og familier med teenagere.

Der er blevet udviklet og afprøvet tiltag, der skal klæde professionelle på til at håndtere den specifikke ADHD-problematik i familierne. Og en række kommuner har givet input til udviklingen og kvalificeringen af en model for mentorstøtte til unge med ADHD. 

Socialstyrelsen inviterer nu til en konference, der samler op på erfaringer og resultater fra projekterne.

Det kan du opleve til konferencen

Programmet byder indledningsvist på en præsentation af den reviderede nationale ADHD-handleplan, der rummer pejlemærker, anbefalinger og indsatser til mennesker med ADHD. Alle deltagere får et trykt eksemplar med hjem af handleplanen, der udgives elektronisk i begyndelsen af det nye år. 

Herefter fortæller forældre til børn med ADHD om, hvad det har betydet at få redskaber til at håndtere hverdagens udfordringer, inden ordet bliver givet videre til Socialstyrelsens samarbejdspartnere, der vil gå tæt på de mange nye erfaringer fra projekterne.

VIVE præsenterer evalueringsresultaterne, og som afslutning på dagen vil ph.d. Tobias Sonne stille skarpt på potentialet i nye velfærdsteknologiske løsninger til børn og familier med ADHD. 

Program

09.00-10.00 Kaffe/brød og registrering

10.00-10.15 Velkomst og præsentation af den nationale ADHD handleplan 2017, Socialstyrelsen. 

10.15-10.45 Mestring i familien – et hverdagsperspektiv, forældre til børn med ADHD. 

10.45-11.10 De Utrolige År og familier med ADHD – når forskning og praksis går hånd i hånd, Center for ADHD. 

11.10-11.35 PMTO og arbejdet med teenagere samt ADHD, VIA University College. 

11:35-12:00 Danskudviklet evidensbaseret forældretræningsprogram: Kærlighed i Kaos, ADHD-foreningen. 

12.00-12.50 Frokost

12.50-13.15 Præsentation af model for mentorstøtte til unge med ADHD, Implement Consulting Group og Socialt udviklingscenter SUS.

13.15-13.45 Evalueringsresultater fra projekterne, VIVE. 

13.45-14.15 Kaffepause og besøg hos folkene bag projekterne. 

14.15-15.15 Fremtidens velfærdsteknologiske løsninger til børn og familier med ADHD, ph.d. Tobias Sonne.

15.15-15.30 Afslutning

Praktiske oplysninger

Konferencen holdes 11. januar 2018 i kongres- og kulturhuset Odeon, Odense. 

Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er den 31. december 2017. 

 

 

Sidst opdateret 07/12 2017