Forside > Aktiviteter > Handicap > 3-dags metodekursus om udredningsværktøjet

3-dags metodekursus om udredningsværktøjet

​Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus. Du får styrket dit faglige blik på kompleksiteten på børnehandicapområdet, får inspiration til anvendelse af udredningsværktøjet og får kvalificeret og systematiseret sagsarbejdet med målgruppen med afsæt i de fire kvalitetspejlemærker.
​Kurset er for dig, der er myndighedssagsbehandler på handicapområdet for børn og unge 0 – 18 år. På rekvirerede forløb deltager ledelse og superbrugere på første modul efter nærmere aftale.
10 mar
Tid
09:00 - 16:00
Sted
PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Når du har gennemført dette 3-dages kursus, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med udredningsværktøjet.

Du bliver bedre til at:

  • Anvende udredningsværktøjet systematisk i praksis
  • Koble anvendelsen af udredningsværktøjet til de fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen
  • Anvende værktøjet i arbejdet med målgruppevurdering
  • Vurdere i hvilke situationer hhv. udredning og børnefaglig undersøgelse er relevant
  • Træffe velbegrundede valg på baggrund af faglige vurderinger
  • Anvende ICS-redskaberne; ICS-trekanten, magneter, de aldersopdelte fokusområder

Undervisningsdatoer: 10., 11. og 26. marts 2020.

Der er tilmeldingsfrist d. 11 februar 2020.

Prisen for deltagelse er 1350 kr. inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig metodekurset her

Sidst opdateret 27/01 2020