Aktiviteter om handicap

16 maj

Forældrekurser, der skaber sammenhæng

Aabenraa Rådhus - Byrådssalen, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
16. maj 2018 afholder Aabenraa Kommune, LEV Aabenraa og Socialstyrelsen et inspirationsmøde, hvor en model for forældrekurser og -netværk bliver præsenteret. Hør om, hvordan indsatsen kan gøre en forskel for familier, der har et barn med handicap – og om det program om mestring, som indsatsen har været en del af.
17 maj

Indkøb og specialtilpasning af hjælpemidler

Health & Rehab Scandinavia, Bella Centret, København, lokale C1-M5.
Seminaret sætter fokus på indkøb og kvalitet af hjælpemidler i Danmark og henvender sig til alle interessenter på området.
22 maj

Temadag: Nye voksenbestemmelser

Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
Hør om de nye voksenbestemmelser i serviceloven og deres betydning på handicapområdet.
23 maj

Temadag: Nye voksenbestemmelser

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K
Hør om de nye voksenbestemmelser i serviceloven og deres betydning på handicapområdet.
31 maj

Temadag: Nationale retningslinjer, for trivsel og tryghed

Københavns Professionshøjskole, København
Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.
14 jun

Stepping Stones - en familieindsats, der virker

Familiehuset Bisgård, Bisgårdvej 14, 9200 Aalborg SV.
Den 14. juni 2018 inviterer Aalborg Kommune og Socialstyrelsen til et inspirationsmøde, hvor indsatsen Stepping Stones bliver præsenteret. Hør om, hvordan indsatsen kan gøre en forskel for familier, der har et barn med handicap. Arrangementet er målrettet ledere og fagfolk i den kommunale forvaltning på familieområdet og handicapområdet.
19 jun

Temadag: Sociale akuttilbud

Center for Kompetenceudvikling, Oluf Palmes Allé 26, lokale 3, 8200 Aarhus N
Socialstyrelsen udbyder i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland en temadag om sociale akuttilbud. Sociale akuttilbud er et effektivt forebyggende tilbud til personer med psykiske lidelser, som bor i eget hjem. I de nye bestemmelser i serviceloven er sociale akuttilbud desuden beskrevet som et forebyggende tilbud i kommunerne.
03 sep

Netværksmøde, multiple funktionsnedsættelser

Multiple funktionsnedsættelser Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C. (mødelokale 1, SV52).
Teamsamarbejde er emnet ved næste møde i det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.
04 sep

Nordisk Siddesymposium 2018

Scandic Sluseholmen, København SV.
Vær med, når Socialstyrelsen og de nordiske samarbejdspartnere afholder præ-workshops og konference i København om siddestillinger og mennesker med funktionsnedsættelse. Tilmeldingen er åben.