Forside > Aktiviteter > Handicap

Aktiviteter om handicap

15 maj

Konference: Recovery og rehabilitering

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ.
Når borgeren oplever sig inddraget, har indflydelse på eget liv og får støtte til at følge sine ønsker, håb og drømme, er det i sig selv voldsforebyggende. Dette kan understøttes med en recoveryorienteret tilgang. Konferencen sætter fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde.
28 maj

Temadag om helhedsorienterede planer (København)

Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
Temadagen er aflyst på grund af udskrivning af folketingsvalg. Taskforce – Handicap inviterer til temadag den 28. maj i København. Temaet vil være arbejde med helhedsorienterede planer for voksne borgere med komplekse og sammensatte behov.
29 maj

Temadag om helhedsorienterede planer (Horsens)

Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Temadagen er aflyst på grund af udskrivning af folketingsvalg. Taskforce – Handicap inviterer til temadag den 29. maj i Horsens. Temaet vil være arbejde med helhedsorienterede planer for voksne borgere med komplekse og sammensatte behov.
07 jun

Fagligt netværk for multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Edisonvej 1, 5000 Odense C
Socialstyrelsen inviterer til møde i det faglige netværk for multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.
18 jun

Temamøde: Tryghed og trivsel gennem tæt samarbejde mellem borgere og medarbejdere (Vejle)

DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
Socialstyrelsen inviterer til temamøde om borgerinddragelse og samarbejde mellem borgere og medarbejdere med afsæt i de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.
19 jun

Temamøde: Tryghed og trivsel gennem tæt samarbejde mellem borgere og medarbejdere (København)

Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 København V
Socialstyrelsen inviterer til temamøde om borgerinddragelse og samarbejde mellem borgere og medarbejdere med afsæt i de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.