Aktiviteter om handicap

15 maj

Konference: Trivsel og tryghed for borgere og ansatte

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ
Socialstyrelsen inviterer igen til konference om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.