Forside > Aktiviteter > Børn > Voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Kurset giver en grundig indføring i, hvordan man træffer de bedste myndighedsafgørelser efter den nye voksenansvarslov
Kommunale ledere og myndighedssagsbehandlere, der arbejder med anbragte børn og unge på både det psykosociale område og på specialområdet.
24 apr
Tid
09:00 - 16:00
Sted
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset skal give sagsbehandlere og ledere på anbringelsesområdet viden om bestemmelserne i voksenansvarsloven og det særlige ansvar, som den anbringende myndighed har for gennem afgørelser og det personrettede tilsyn at understøtte, at anbringelsesstederne drager den fornødne omsorg for døgnanbragte børn og unge.

Du vil blive præsenteret for voksenansvarsloven ud fra et særligt myndighedsperspektiv suppleret med eksempler fra praksis. For at sikre, at den nye viden kan omsættes til praksis, vil du blive præsenteret for ideer til, hvordan I kan arbejde videre med relevante arbejdsgange, der kan støtte implementering.

Hvornår har du pligt til at træffe afgørelse efter voksenansvarsloven i forhold til et anbragt barn eller ung:

  • Kontrol med kommunikation og anvendelse af alarm og pejlesystemer under anbringelsen
  • Indgreb i bevægelsesfriheden
  • Anbringelse på delvis lukke afdeling/institution 
  • Anbringelse på sikret institutioner og særlig sikret afdeling

Hvordan skal du gennem dit personrettede tilsyn sikre, at anbringelsesstedet lever op til sit voksenansvar:

  • Vurdering af anbringelsens kvalitet kræver kendskab til voksenansvarsloven
  • Hvad er dine opgaver i forhold til anbringelsesstedets indberetning om magtanvendelse?
  • Hvordan bruger du aktivt reglerne om voksenansvar i opfølgningsarbejdet?

Implementering:

  • Hvordan implementerer I arbejdsgange, der kvalificerer myndighedsafgørelser og det personrettet tilsyn

Kursusleverandør er SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS.

Tilmeldingsfrist: Senest 28. marts 2017.

Pris: 400 kr. inkl. moms.

Link til online tilmelding på Via´s hjemmeside

Sidst opdateret 01/03 2017