Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Børn > Videnskursus om børn som pårørende (København)

Videnskursus om børn som pårørende (København)

Deltag i videnskurset, som giver dig viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing
Kurset er for medarbejdere i almenområdet samt myndighedssagsbehandlere på børne-og ungeområdet, voksenområdet og myndighedspersoner i socialpsykiatrien og misbrugscentre.
12 okt
Tid
09:00 - 16:00
Sted
Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Kontaktperson
Anne Vinding Holdgaard Pedersen

Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.

Kurset giver dig viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing.

Hvad bliver der gennemgået på kurset? 

Kurset giver dig:

  • Kendskab til forskning om børn og unge, der er pårørende
  • Viden om forebyggende indsatser
  • Viden om barnet eller den unges behov for information omkring sygdommen/misbruget
  • Basal viden om konkrete faglige redskaber, som fagpersoner kan anvende i dialogen med børn og unge som er pårørende
  • Viden om tegn på mistrivsel hos målgruppen
  • Indsigt i, hvordan man kan inddrage barnet/den unge og forældrene, og hvordan man kan tydeliggøre barnets/den unges perspektiv i familier med sygdom og/eller misbrug
  • Viden om hvordan opfølgning kan tilrettelægges i grænsen mellem almenområdet, myndighed og civilsamfundet 

Tilmeldingsfrist 14. september 2022

Pris: 360 kr.

Læs mere og tilmeld dig videnskurset

 

Sidst opdateret 15/09 2022