Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Børn > Videnskursus: Børn som pårørende

Videnskursus: Børn som pårørende

​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
​Kurset er for medarbejdere i almenområdet samt myndighedssagsbehandlere på børne-og ungeområdet, voksenområdet og myndighedspersoner i socialpsykiatrien og misbrugscentre.
11 nov
Tid
09:00 - 16:00
Sted
Online 
Kontaktperson
Anne Vinding Holdgaard Pedersen

Kurset giver dig viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing.

Kurset giver dig: 

  • Kendskab til forskning om børn og unge, der er pårørende
  • Viden om forebyggende indsatser
  • Viden om barnet eller den unges behov for information omkring sygdommen/misbruget
  • Basal viden om konkrete faglige redskaber, som fagpersoner kan anvende i dialogen med børn og unge som er pårørende
  • Viden om tegn på mistrivsel hos målgruppen
  • Indsigt i, hvordan man kan inddrage barnet/den unge og forældrene, og hvordan man kan tydeliggøre barnets/den unges perspektiv i familier med sygdom og/eller misbrug
  • Viden om hvordan opfølgning kan tilrettelægges i grænsen mellem almenområdet, myndighed og civilsamfundet.

Tilmeldingsfristen er d. 14. oktober 2021. 

Læs mere og tilmeld dig videnskurset her 

Sidst opdateret 07/10 2021