Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
​Myndighedssagsbehandlere og leverandører.
30 aug
Tid
09:00 - 16:00
Sted
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset giver dig viden om betydning af skolegang og uddannelse for udsatte børn og unges muligheder i voksenlivet, kendskab til de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang og gennem konkrete praksiseksempler at skabe forståelse for, hvordan sagsbehandler og leverandør kan styrke udsatte børn og unges skolegang og uddannelse.

Kurset giver viden med afsæt i status på Regeringens 2020 mål:

  • Indføring i de politiske intentioner og regler i forhold til socialt udsatte børns skolegang og forberedelse til en selvstændig voksentilværelse. 
  • Viden om forskningen på området, herunder viden fra fraværs- og motivationsforskningen og betydningen af en god skolegang for udsatte børn og unges muligheder i voksenlivet.
  • Indblik i og forståelse for sagsbehandlerens rolle og opgaver ift. udsatte børn og unges skolegang og ungdomsuddannelse – herunder mulighederne for tværsektorielt samarbejde.
  • Indblik i konkrete praksiseksempler på forskellige indsatser og organisering, der styrker udsatte børn og unges skolegang.
  • Indblik i konkrete erfaringer fra skoletilbuddet Den Gule Flyver i København.

Tilmeldingsfristen er d. 2 august 2018. 

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnkurset om udsatte børn og unges skolegang her. 

Sidst opdateret 05/06 2018