Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om servicelovens kapitel 11

Videnkursus om servicelovens kapitel 11

​Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
Myndighedssagsbehandlere.
13 nov
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Kurset tager afsæt i gennemgang af processen fra underretning indgår, og der træffes afgørelse om foranstaltning til de rettigheder og pligter, der efterfølgende kommer i spil i forhold til barnet, forældrene og øvrige relevante samarbejdspartnere.

På kurset får du:

  • Viden om og forståelse af de juridiske krav i forhold til behandlingen af sager fra afgørelse om børnefaglig undersøgelse til afgørelse om foranstaltning, samt kommunens pligter og muligheder for at handle under et barns anbringelse uden for hjemmet.
  • Viden om, hvordan myndighedssagsbehandleren ud fra et juridisk og socialfagligt perspektiv bedst kan inddrage såvel barnet, som forældre og netværket i arbejdet omkring barnet.
  • Viden om den generelle kommunale tilsynsforpligtelse, herunder de kommunale sektorers ansvar i forhold til den kommunale tilsynsforpligtelse.
  • Viden om hvordan bestemmelserne i Serviceloven kapitel 11 skal ses i sammenhæng med de øvrige bestemmelser i Serviceloven og i relevant tilstødende lovgivning, som eksempelvis Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Sundhedsloven m.fl.

På kurset vil der blive gennemgået 2 cases med fokusspørgsmål til refleksion samt  henvisning til relevante links. 

Der er tilmeldingsfrist d. 16 oktober 2017.

Prisen for deltagelse er 400 kr. inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnkurset om servicelovens kapitel 11 her. 

Sidst opdateret 21/07 2017