Forside > Aktiviteter > Børn > Videnkursus om efterværn

Videnkursus om efterværn

Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
​Myndighedssagsbehandlere.
03 okt
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Kurset giver dig viden om muligheder og redskaber, der gør dig i stand til på en hensigtsmæssig måde at tilrettelægge en positiv og helhedsorienteret proces, der imødekommer de anbragte og tidligere anbragte unges behov og bidrager til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse med fokus på at understøtte og skabe mulighed for, at den unge opnår uddannelse og beskæftigelse.

På kurset får du: 

  • Fortrolighed med gældende lovgivning om efterværn og anden relevant lovgivning, der har betydning for den unges overgang til voksenlivet, herunder viden om snitflader til andre bestemmelser: Undervisningssektor og SU, arbejdsmarked og forsørgelse
  • Forskningsbaseret viden om efterværn for tidligere anbragte unge, herunder om deres skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som kendtetegner tidligere anbragte unge.
  • Psykologfaglig praksisrelateret viden om anbragte unges særlige livsvilkår og dermed udfordringer i overgangen fra ung til voksen med afsæt i erfaringer fra konkrete efterværnsindsatser

Tilmeldingsfristen er d. 5 september 2018.

Prisen for deltagelse er 400 kr. pr. person inkl. moms.

Læs mere og tilmeld dig videnkurset om efterværn her. 

Sidst opdateret 05/06 2018