Forside > Aktiviteter > Børn > Viden om forældrekompetenceundersøgelser

Viden om forældrekompetenceundersøgelser

Kurset giver bl.a. en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
Myndighedssagsbehandlere, psykologer, familiebehandlere, faglige konsulenter og faglige ledere
04 maj
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kontaktperson
Lene Melchiorsen

Kurset tager afsæt i Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser og opdaterer deltagerne på lovgrundlaget for forældrekompetenceundersøgelserne, herunder på de generelle krav til de børnefaglige undersøgelser, undersøgelse af kommende forældre og inddragelse af forældrene og barnet i processen.

Kurset giver desuden deltagerne:

  • Forståelse for, hvad en forældrekompetenceundersøgelse er, og hvornår en undersøgelse bør iværksættes
  • Indblik i markørerne for højrisikoforældre – også før moderen bliver gravid
  • Viden om indholdet i såvel den psykologfaglige undersøgelse af forældrenes kompetencer som den socialfaglige vurdering
  • Indsigt i konkrete forskningsbaserede metoder og redskaber til vurdering af de forskellige aspekter ved forældrekompetence
  • Viden om, hvad der fremmer et pålideligt undersøgelsesresultat – også når forældrene ikke ønsker eller ikke er i stand til at medvirke i en undersøgelse
  • Viden om og konkrete bud på metoder til formidling og opfølgning på undersøgelsens resultater
  • Indsigt i, hvordan undersøgelsen kan anvendes i den videre sagsbehandling og, hvordan den kan indgå som et led i arbejdet med at udvikle og styrke forældrenes forældrekompetencer, herunder mentaliseringsevne

Der er tilmeldingsfrist d. 6. april 2017.

Prisen for deltagelse er 400 kr. inkl. moms.

Du kan læse mere og tilmelde dig kurset her

Sidst opdateret 01/03 2017