Forside > Aktiviteter > Børn > Viden om børn og unge der begår kriminalitet

Viden om børn og unge der begår kriminalitet

Kurset giver et indblik i igangværende udviklingsmuligheder, der afprøves i Danmark og introducerer screeningsværktøjer i forhold til at undersøge børn og unges støtte og eller behandlingsbehov, myndighedssagsbehandlers rolle, samarbejdspartnere og organisering af området.
Myndighedssagsbehandlere og socialrådgivere ansat hos leverandører.
30 maj
Tid
09:00 - 16:00
Sted
UC Sjælland, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Kontaktperson
Kirsten Klynge

Videnskurset er tilrettelagt med oplæg fra videns kompetente undervisere med erfaring indenfor for de respektive områder. Der er mulighed for spørgsmål undervejs.

Kurset er delt op i en juridisk gennemgang af centrale bestemmelser i bl.a. servicelovens og straffelovens regelsæt vedrørende kriminalitetstruede børn, der begår kriminalitet. Herunder servicelovens bestemmelser om henholdsvis forældrepålæg og ungepålæg, Netværkssamråd, screening og udslusning efter varetægt og afsoning, håndtering af unge i varetægt (fængsel eller surrogat), tiltalefrafald med og uden vilkår, ungdomssanktions 3 faser, koordinatorrollen og indstilling til retten.

Herefter præsenteres et indblik i international og dansk forskning og evaluering, samt udviklingstendenser indenfor socialfaglige metoder. De udvalgte indblik er valgt således, at de lægger sig op ad de tiltag, der afprøves i Danmark og ligger inden for RNR principperne, som tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge, risiko- og beskyttelsesfaktorer, MST, MFT, PMT og MultifunC som evidensbaserede programmer, der afprøves i Danmark, projekt High:Five konfliktråd, ungdomssanktionen, Vollsmose dialog og Honosca-RD. International forsknings- og evalueringsresultater omhandler tiltag fra lande som er sammenlignelige med danske forhold som ART (uk) og mentorordninger (uk). Der suppleres løbende med nyeste forsknings- og evalueringsresultater. Videre præsenteres screeningsredskaber som YLS, SDQ og § 50.

Der er tilmeldingsfrist d. 2. maj 2017.

Prisen for deltagelse er 400 kr. inkl. moms.

Du kan læse mere og tilmelde dig kurset her

Sidst opdateret 30/03 2017